Werken met warm weer – zo voorkom je hittestress

7 aug. 2019

Werken met warm weer – zo voorkom je hittestress

7 aug. 2019

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Met de soms onverwachte uitschieters in de temperaturen in de zomermaanden neemt de kans op hittestress toe. In het zogeheten Whitepaper Hittestress geeft een vijftal organisaties praktische tips om oververhitting te voorkomen.

 

In relatie tot de veiligheid rond het werken op en rond het spoor heeft hittestress al snel tot gevolg dat bijvoorbeeld concentratieverlies optreedt, waardoor ook de focus op veiligheid vermindert.

railAlert onderschrijft het belang om hittestress (met alle mogelijke consequenties van dien) tegen te gaan en heeft dit whitepaper (met dank aan Wijngaarden VeiligGoed) opgenomen in de toolboxen. Warm aanbevolen!