Safety Alert: gebruik Fysieke Afscherming langs de gevarenzone

Recent is een aantal veiligheidsincidenten gemeld waarbij een hekwerk langs het spoor een rol heeft gehad. Deze incidenten zijn de aanleiding geweest om deze Safety Alert uit te brengen, waarin de regels omtrent het gebruik van fysieke afscherming nog eens worden benadrukt en het bewustzijn van de veiligheidsrisico’s van het niet naleven ervan onder de aandacht wordt gebracht.

 

U kunt de Safety Alert hier downloaden.