Samenwerking railAlert met Ricardo Certification

12 sep. 2018

Samenwerking railAlert met Ricardo Certification

12 sep. 2018

volgend bericht

Amersfoort, 11 september 2018

 

 

Samenwerking Stichting railAlert en Ricardo Certification

De stichting railAlert en Ricardo Certification zijn op 11 september 2018 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierdoor is Ricardo Certification nu bevoegd om namens Stichting railAlert werkplekbeveiligingsmiddelen voor de spoorinfra te certificeren. Ricardo Certification heeft ruime ervaring met het testen en certificeren van spoorinfrastructuur, treinbeveiligingssystemen en rollend materieel.

De ondertekening van de overeenkomst door Business Manager Michiel Vernooij van Ricardo Certification en bestuursvoorzitter Co van der Aa van stichting railAlert, vond op 11 september plaats in het Railcenter in Amersfoort.

 

Productcertificering

In 2014 heeft de spoorinfra-branche, verenigd in het bestuur van stichting railAlert, besloten om alleen nog met gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Van deze middelen is onafhankelijk vastgesteld dat de kwaliteit en veiligheid geborgd is. De werkkamer Productcertificering van railAlert is verantwoordelijk voor de eisen waaraan de mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen moeten voldoen. Leveranciers en fabrikanten van deze middelen bieden hun producten ter certificering aan, waarna certificerende instellingen deze toetsen om vast te stellen of ze voldoen aan de eisen. Inmiddels zijn er ruim 20 middelen tegen aanrijdgevaar zoals kortsluitlansen, hekwerken voor fysieke afscherming en installaties voor gegarandeerde waarschuwing gecertificeerd namens railAlert. Naar verwachting zullen er in de toekomst ook werkplekbeveiligingsmiddelen voor gebruik op tram- en metrospoor en middelen die beschermen tegen elektrocutie namens railAlert gecertificeerd worden.

 

Keuze voor de industrie
Recent heeft HHC-DRS Certificeringen BV na een heroriëntering laten weten niet meer beschikbaar te zijn voor certificering van werkplekbeveiligingsmiddelen. 

Met de verbinding tussen railAlert en Ricardo Certification hebben aanbieders van werkplekbeveiligingsmiddelen naast Dekra Rail weer een keuzeoptie voor certificering.

                    

  

Over Ricardo Certification

Ricardo Certification opereert als een volledig onafhankelijke onderneming binnen de Ricardo Group en is geaccrediteerd tegen de ISO/IEC 17065 (Certification Body), ISO/IEC 17020 type A (Inspection Body) en ISO/IEC 17025 (Testing laboratory). Ricardo Certification heeft ruime ervaring met het testen en certificeren van spoorinfrastructuur, treinbeveiligingssystemen en rollend materieel en is wereldwijd actief vanuit kantoren in Europa, Midden-Oosten en Azië.

 

Over railAlert

Het hoofddoel van Stichting railAlert is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden. Dit tracht railAlert te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche. De stichting initieert en begeleidt  denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid van het eerste idee tot aan de uitvoering. Dat gebeurt op alle niveaus in de organisaties; van directeur tot baanwerker.  In het bestuur, het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers van Stichting railAlert zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.