van

Veiligheidsdashboard

Veiligheidsdashboard

Nader toegelicht
Het veiligheidsdashboard is een online meldapplicatie waar de aangesloten bedrijven arbeidsongevallen melden. Op basis van de gegevens die de concessiehouders / railinfrastructuur beheerders (inclusief de lokaal spoor bedrijven) en alle door ProRail erkende bedrijven invoeren, toont het veiligheidsdashboard hoe de branche op het gebied van veiligheid presteert en of de resultaten in lijn liggen met de afspraken.

Tot en met 2015 is ook de IF-rate in het dasboard opgenomen. In 2016 is door het bestuur besloten om dit niet meer voor de branche te registreren.


Gegevens invoeren
De aangesloten organisaties voeren elke maand gegevens aan over spoor gerelateerde incidenten

 


Veiligheidsdashboard meldapplicatie

Let op: naast het melden bij railAlert kunnen er incidenten zijn, die meldingsplichtig zijn bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het kader van respectievelijk de arbeidsomstandighedenwet of de spoorwegwet.


Resultaten bekijken
N.B. U dient een geregistreerde gebruiker te zijn met de juiste rechten om deze documenten te openen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als voor het meldingssysteem van railAlert.
Voor het openen van de bestanden heeft u de meest recente versie van Tableau Reader nodig. Dit programma is gratis te downloaden.
Zie ook de pagina Handleiding, voorwaarden en informatie voor nuttige informatie voor uw IT afdeling.


De aangesloten bedrijven kunnen interactieve dashboards raadplegen en desgewenst zelf geselecteerde grafieken genereren.
Het dashboard kunt u downloaden via de onderstaande link:

Veiligheidsdashboard voor de spoorbranche

 

 

 

Rapportages:

Overige thema's