van

Veiligheidsdashboard

Veiligheidsdashboard

Nader toegelicht
Het veiligheidsdashboard is een online meldapplicatie waar de aangesloten bedrijven veiligheidsincidenten zoals gevaarlijke situaties en ongevallen melden. Op basis van de gegevens die de concessiehouders / railinfrastructuur beheerders (inclusief de lokaal spoor bedrijven) en alle door ProRail erkende bedrijven invoeren, toont het veiligheidsdashboard hoe de branche op het gebied van veiligheid presteert en of de resultaten in lijn liggen met de afspraken. het dashboard kan eveneens binnen de aangesloten bedrijven worden gebruikt voor eigen registratie en analyse van incidenten. Aantoonbaar delen van informatie over incidenten via het veiligheidsdashboard helpt ook bij de ambitie om hoger op de veiligheidsladder te komen.

Tot en met 2015 is ook de IF-rate in het dasboard opgenomen. In 2016 is door het bestuur van railAlert besloten om dit niet meer voor de branche te registreren.


Gegevens invoeren
De aangesloten organisaties leveren elke maand gegevens aan over spoor gerelateerde veiligheidsincidenten via onderstaande web-applicatie:

 
Veiligheidsdashboard meldapplicatie

 

Erkende bedrijven krijgen toegang middels een gebruiksnaam en wachtwoord van railAlert.


Let op: naast het melden bij railAlert kunnen er incidenten zijn, die meldingsplichtig zijn bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het kader van respectievelijk de arbeidsomstandighedenwet of de spoorwegwet.


Resultaten bekijken
N.B. U dient een geregistreerde gebruiker te zijn met de juiste rechten om deze documenten te openen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als voor het meldingssysteem van railAlert.
Voor het openen van de bestanden heeft u een recente versie van Tableau Reader nodig (versie 10.2 of hoger). Dit programma is gratis te downloaden.
Zie ook de pagina Handleiding, voorwaarden en informatie voor nuttige informatie voor uw IT afdeling.


De aangesloten bedrijven kunnen interactieve dashboards raadplegen en desgewenst zelf geselecteerde grafieken genereren.
Het dashboard kunt u downloaden via de onderstaande link:

Veiligheidsdashboard voor de spoorbranche

 

De rapportages en analyses worden voorbereid in de klankbordgroep Veiligheidsdashboard. Deelnemers in deze groep zijn KAM-managers en veiligheidskundigen uit de branche. De klankbordgroep vergadert eenmaal per 6 weken aansluitend aan het KAM-managers overleg van railAlert.

 

 

Rapportages:

Overige thema's