Veiligheidsdashboard

Veiligheidsdashboard

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

Veiligheidsdashboard

 

Het veiligheidsdashboard is een webapplicatie waarmee de aangesloten bedrijven en organisaties in de railinfrabranche veiligheidsincidenten melden, zoals gevaarlijke situaties en ongevallen. Op basis van de gegevens die alle betrokken partijen invoeren, toont het veiligheidsdashboard hoe de railinfrabranche op het gebied van veiligheid presteert en of de resultaten in lijn liggen met de afspraken.


Het dashboard kan binnen de aangesloten bedrijven ook worden gebruikt voor een eigen registratie en analyse van incidenten. Het delen van informatie over incidenten via het veiligheidsdashboard past bij de ambitie om hoger op de veiligheidsladder te komen, het wordt gebruikt om de regelgeving te ijken en kan toekomstige soortgelijke incidenten voorkomen.
Tot en met 2015 is ook de IF-rate (Injury Frequency-rate) in het dasboard opgenomen. In 2016 heeft het bestuur van railAlert besloten om deze ongevallen-frequentie-index niet meer voor de railinfrabranche te gebruiken.

 

Welke incidentendata worden er verzameld:

 

Type incident
Gevaarlijke situatie Situatie waarbij potentieel gevaar aanwezig is maar die niet heeft geleid tot een ongeval
Bijna ongeval Een gebeurtenis waarbij de uitvoering van een noodveiligheidsmaatregel (zoals: alarm, snelremming, typhoneren, afzwaaien, wegspringen persoon of herroepen van een sein) dan wel dat op basis van informatie kan worden vastgesteld dat er geen barrieres meer aanwezig waren om een ongeval te voorkomen
Ongeval met schade Een ongeval met schade van betekenis aan materieel, spoor en/of andere installaties.
Letselongeval zonder verzuim Ongeval met letsel waarbij het slachtoffer dusdanig letsel heeft opgelopen, maar niet arbeidsongeschikt is geraakt en niet verzuimt (EHBO behandeling valt onder deze definitie)
Letselongeval met verzuim Ongeval waarbij het slachtoffer dusdanig lestel heeft opgelopen dat er sprake is van verzuim van 1 hele werkdag of meer. Let op! De dag van het ongeval is NIET inbegrepen.
Ongeval met fataal letsel Iemand is dodelijk gewond als hij of zij bij een ongeval om het leven is gekomen of binnen dertig dagen na het ongeval overlijdt aan het opgelopen letsel, uitgezonderd suicide.

 

Gegevens invoeren


De aangesloten organisaties leveren elke maand gegevens aan over spoorgerelateerde veiligheidsincidenten via de web-applicatie:

 
Veiligheidsdashboard meldapplicatie

 

Bedrijven die actief zijn in de branche krijgen toegang met een gebruiksnaam en een wachtwoord van railAlert.


Let op: naast het melden bij railAlert, kunnen er incidenten zijn die gemeld moeten worden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het kader van respectievelijk de Arbeidsomstandighedenwet of de Spoorwegwet.

Resultaten bekijken


U dient een geregistreerde gebruiker te zijn met de juiste rechten om deze documenten te openen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als voor het meldingssysteem van railAlert.

 

Link naar actueel dashboard


Voor het openen van de bestanden heeft u een recente versie van Tableau Reader nodig (versie 10.2 of hoger). Dit programma is gratis te downloaden.
Zie ook de pagina's met de gebruikershandleiding, voorwaarden en informatie voor de IT-afdeling.


De aangesloten bedrijven kunnen interactieve dashboards raadplegen en desgewenst zelf geselecteerde grafieken genereren. 

 

De rapportages en analyses worden voorbereid in de klankbordgroep Veiligheidsdashboard. Deelnemers in deze groep zijn KAM-managers en veiligheidskundigen uit de railinfrabranche. De klankbordgroep vergadert eenmaal per zes weken, aansluitend aan het KAM-managersoverleg van railAlert.

 

 

Rapportages

Overige thema's