Veiligheids-dashboard

Veiligheids-dashboard

Nader toegelicht
Het veiligheidsdashboard is een webapplicatie waarmee de aangesloten bedrijven en organisaties in de railinfrabranche veiligheidsincidenten melden, zoals gevaarlijke situaties en ongevallen. Op basis van de gegevens die alle betrokken partijen invoeren, toont het veiligheidsdashboard hoe de railinfrabranche op het gebied van veiligheid presteert en of de resultaten in lijn liggen met de afspraken.
Het dashboard kan binnen de aangesloten bedrijven ook worden gebruikt voor een eigen registratie en analyse van incidenten. Het delen van informatie over incidenten via het veiligheidsdashboard past bij de ambitie om hoger op de veiligheidsladder te komen.
Tot en met 2015 is ook de IF-rate (Injury Frequency-rate) in het dasboard opgenomen. In 2016 heeft het bestuur van railAlert besloten om deze ongevallen-frequentie-index niet meer voor de railinfrabranche te gebruiken.


Gegevens invoeren
De aangesloten organisaties leveren elke maand gegevens aan over spoorgerelateerde veiligheidsincidenten via de web-applicatie:

 
Veiligheidsdashboard meldapplicatie

 

Erkende bedrijven krijgen toegang met een gebruiksnaam en een wachtwoord van railAlert.


Let op: naast het melden bij railAlert, kunnen er incidenten zijn die gemeld moeten worden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het kader van respectievelijk de Arbeidsomstandighedenwet of de Spoorwegwet.

Resultaten bekijken
U dient een geregistreerde gebruiker te zijn met de juiste rechten om deze documenten te openen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als voor het meldingssysteem van railAlert.
Voor het openen van de bestanden heeft u een recente versie van Tableau Reader nodig (versie 10.2 of hoger). Dit programma is gratis te downloaden.
Zie ook de pagina's met de gebruikershandleiding, voorwaarden en informatie voor de IT-afdeling.


De aangesloten bedrijven kunnen interactieve dashboards raadplegen en desgewenst zelf geselecteerde grafieken genereren. Het dashboard kunt u downloaden via de link:

Veiligheidsdashboard voor de spoorbranche

 

De rapportages en analyses worden voorbereid in de klankbordgroep Veiligheidsdashboard. Deelnemers in deze groep zijn KAM-managers en veiligheidskundigen uit de railinfrabranche. De klankbordgroep vergadert eenmaal per zes weken, aansluitend aan het KAM-managersoverleg van railAlert.

 

 

Rapportages:

Overige thema's