van

Rapportage Incidentenanalyse

Klik hier voor het actuele overzicht

 

Stichting railAlert

 

Het hoofddoel van Stichting railAlert is er voor zorgen dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en NUL ongevallen met verzuim plaatsvinden.

 

Dit trachten wij te bereiken door een grote betrokkenheid en inbreng vanuit de branche. We initiëren en begeleiden denkprocessen ter verbetering van de arbeidsveiligheid van het eerste idee tot aan de uitvoering. Dat doen we op alle niveaus in de organisaties; van directeur tot baanwerker.

 

In het bestuur, het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers van Stichting railAlert zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd.

 

Thema´s

 • icoon

  Veiligheidsdashboard

  Een online meldapplicatie waar de aangesloten bedrijven arbeidsongevallen melden.

  meer informatie

 • icoon

  Digitaal Veiligheidspaspoort

  Een persoonlijke pas waarmee je aan het werk kunt op het terrein van infrabeheerder spoor.

  meer informatie

 • icoon

  Serious Gaming

  De nieuwe leermethode die speciaal geschikt is voor het trainen van de soft skills.

  meer informatie

 • icoon

  Safety Walks

  Een middel om houding en gedrag in relatie tot veiligheid bespreekbaar te maken.

  meer informatie

 • icoon

  Veiligheidsinitiatieven

  Hier vindt u de actuele lijst met veiligheidsinitiatieven met al de bedrijfsoverschrijdende veiligheidsinitiatieven en de initiatiefnemers.

  meer informatie

 • alle railAlert thema's

  bekijk het overzicht

bekijk het overzicht

Nieuwsbrief DVP

Eind 2017 zijn de eerst uitgegeven DVP’s toe aan verlenging. Dan zit de termijn van 5 jaar geldigheid erop. Vanuit railAlert zijn wij de afgelopen periode druk bezig geweest met het opzetten van een vernieuwd cursus aanbod om ervoor te zorgen dat een ieder zijn of haar DVP kan verlengen. We hebben hierbij goed geluisterd naar de branche en het opleidingsprogramma daarop aangescherpt. Toegang Tot Het Spoor (TTHS) is vervangen door Veilig en Toegang Op het Spoor (VTOS) en daarnaast is er een training rondom houding en gedrag met de naam “spoor je wel”.

 

Lees hier de Nieuwsbrief

 

 

 

Werving Gedragstrainers DVP

Als onderdeel van de implementatie van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) is in 2012 gestart met het verzorgen van de Veiligheidstraining DVP. De geldigheidsduur van de DVP-pas is 5 jaar. Om de geldigheidsduur van de DVP-pas te kunnen verlengen zullen de pashouders vanaf 2017 een eendaagse veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ moeten volgen en de toets ‘Veiligheid en Toegang Op het Spoor’ (VTOS) moeten maken. Tijdens de gedragstraining ‘Spoor jij wel?’, een training van een dag, zal op verrassende en inspirerende wijze worden stilgestaan bij herkenbare praktijksituaties, de mens en z’n valkuilen en wat je kunt doen om de veiligheid te verbeteren. Railinfra Opleidingen is op zoek naar gedragstrainers om deze trainingen te verzorgen.
 

Lees hier de wervingstekst

Kwartaalrapportage incidenten Q1 2016

Afbeelding

RailAlert heeft op 25 mei 2016 de rapportage ''kwartaalrapportage incidententanalyse Q1 2016'' geplubiceerd.

Rapportage

Bestaand account

E-mailadres *
Wachtwoord *
 

 

 

Wachtwoord vergeten

Account aanmaken