Een geldig DVP behalen en behouden.

Een geldig DVP behalen en behouden.

30 mei. 2023
Volgend bericht>>

Om op of rondom het spoor te mogen werken heb je een geldig DVP nodig van het werkdomein waarin je werkt. Heb jij nog geen DVP, is deze (bijna) verlopen of moet je uitbreiden met een extra werkdomein? Dan moet je actie ondernemen. Bekijk in het stroomschema welke situatie in 2023 op jou van toepassing is.

DVP behalen
Om een geldig DVP te behalen moet je de veiligheidstraining 'Spoor jij wel?' volgen en een toets halen. Voor wie is de veiligheidstraining en hoe lang is het toetsresultaat geldig?

Veiligheidstraining 'Spoor jij wel?'
De veiligheidstraining 'Spoor jij wel?' is bestemd voor alle medewerkers die voor de eerste keer hun Digitaal veiligheidspaspoort (DVP) willen behalen én voor medewerkers die hun DVP voor 01-01-2022 hebben behaald en deze training nog niet hebben gevolgd.

Toetsen: gewijzigde geldigheid
Aansluitend op de Veiligheidstraining 'Spoor jij wel?' maken de deelnemers een toets voor het domein waarin zijn werkzaam zijn (tram, trein, perron en/of metro).

De geldigheid van de toets was voorheen 3 jaar. Vanaf 1 juni 2023 wijzigt de geldigheid van deze toets naar 1 jaar. Maakt een medewerker na 1 juni 2023 een toets dan is deze dus een jaar geldig. Heeft een medewerker voor 1 juni 2023 al een toets gemaakt dan blijft de eerder afgegeven geldigheid van 3 jaar staan. RailAlert verwacht binnen een jaar de huidige e-learning en toetsen te vervangen door een vernieuwde digitale leerweg.

DVP behouden
Na het behalen van je DVP is het belangrijk om je kennis up-to-date te houden. Daarom zijn er bouwstenen in het leven geroepen. Als een medewerker jaarlijks een bouwsteen volgt wordt de geldigheid van de toets automatisch met een jaar verlengd en hoeft deze niet opnieuw gemaakt te worden.

Bouwstenen
Pashouders werkzaam bij bedrijven die gecertificeerd zijn op trede 4 of 5 van de veiligheidsladder volgen in 2023 geen bouwsteen. De DVP pas wordt voor deze deelnemers automatisch verlengd op de dag dat deze verloopt. Met - werkzaam bij - wordt bedoeld: medewerkers die op de loonlijst van deze bedrijven staan. Zelfstandigen die in opdracht van deze bedrijven werken volgen wel een bouwsteen in 2023. Vanaf 2024 neemt iedereen deel aan bouwstenen bij Railcenter of bij het eigen bedrijf als het eigen bedrijf ervoor kiest om zelf een bouwsteen te ontwikkelen.

Is het na het lezen van bovenstaande tekst nog niet helemaal duidelijk wat jij of jouw medewerker moet doen om het DVP te behalen of te verlengen of uitbreiden? In bijgaand stroomschema hebben we dit visueel inzichtelijk gemaakt. Volg de pijltjes voor jouw situatie en lees af wat jij moet doen.