Bedrijven mogen bouwstenen ontwikkelen voor DVP-programma (trein/metro)

Bedrijven mogen bouwstenen ontwikkelen voor DVP-programma (trein/metro)

3 nov. 2022
Volgend bericht>>

Eerste eisen toetsing bouwstenen bekend 

 

railAlert is verantwoordelijk voor het digitaal veiligheidsprogramma. In oktober kondigde railAlert al aan dat er nieuwe bouwstenen voor het DVP-programma ontwikkeld worden. Dit programma is er om ieder die aan het spoor werkt bewust te maken van de gevaren op en bij de railinfrastructuur. Het doel hiervan is alle medewerkers die aan het spoor werken te behoeden voor onveilige situaties en ongelukken.

railAlert biedt voor het digitaal veiligheidspaspoort (DVP) gedragstrainingen aan die gezond en veilig werken effectief bevorderen (bouwstenen). De bestaande bouwstenen in het DVP-programma zijn ontwikkeld door railAlert. railAlert wil bedrijven die werken op en aan het spoor ook de mogelijkheid geven bouwstenen te ontwikkelen en te erkennen. Vanaf 2024 kunnen zij daarom bouwstenen aanbieden, die dan onderdeel kunnen worden van het DVP-programma.

Erkenningsprocedure bouwstenen
Om de kwaliteit van de bouwstenen te kunnen garanderen, is railAlert een erkenningsprocedure gestart. De erkenningsprocedure is gebaseerd op respect voor de autonomie van de bedrijven die primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bouwsteen. Onderdeel van deze erkenningsprocedure is een duidelijk beoordelingskader (in ontwikkeling) dat tot stand is gekomen na afstemming en met inbreng van diverse betrokkenen uit de spoorbranche. Alleen de bouwstenen die zijn goedgekeurd, worden erkend en opgenomen in het DVP-programma.

Eerste versie beoordelingskader en handreiking
Om vooraf helder te hebben waar een bouwsteen aan moet voldoen, ontwikkelt railAlert momenteel een beoordelingskader met bijbehorende richtlijnen. railAlert heeft de eerste versie van dit beoordelingskader beschikbaar gesteld zodat bedrijven die een bouwsteen willen ontwikkelen hierop kunnen reageren.

  • Beoordelingskader bouwsteen DVP-programma

Het beoordelingskader bestaat uit een aantal randvoorwaarden en vier criteria op basis waarvan de kwaliteitsborging van de bouwsteen is vormgegeven. Het kader is gebaseerd op respect voor de autonomie van de bedrijven die primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bouwsteen.

  • Handreiking

In aansluiting op het beoordelingskader heeft railAlert een handreiking uitgewerkt. Hierin worden procedurele zaken beschreven en zijn kenmerken van de beoordelingscriteria verder verduidelijkt. De wijze van beoordeling en opbouw van het eindoordeel worden ook in de handreiking besproken.

Via deze link is de eerste versie van het geïntegreerde document (handreiking & beoordelingskader) te raadplegen.

 

Feedback tot 1 december 2022
Alleen met elkaar krijgen we de kaders scherp en zorgen we ervoor dat de bouwstenen daadwerkelijk van meerwaarde zijn voor iedereen die werkt aan en rond het spoor. Bedrijven worden verzocht om voor 1 december 2022 te reageren op het beoordelingskader en de handreiking wat via de bovengenoemde link te bekijken is.


Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft op de eerste versie van dit beoordelingskader, dan vernemen wij dit graag, railAlert staat open voor constructieve feedback. Reageren kan per e-mail via info@railalert.nl en tot uiterlijk 1 december 2022.

 

Vervolgstappen
Na de feedbackperiode stelt railAlert het beoordelingskader definitief vast en wordt de aanvraagperiode gestart. In het volgende informatiebericht zal railAlert precies aangeven hoe deze aanvraagprocedure eruitziet en wat er van bedrijven wordt verwacht bij de ontwikkeling van een bouwsteen. Dit zijn de stappen die we de komende tijd zetten:

 

Vervolgstappen bouwstenen DVP

 

 

* DVP-programma: Digitaal Veiligheidsprogramma