Tweehonderd reacties op uitvraag over leren van incidenten (trein/metro/tram)

Tweehonderd reacties op uitvraag over leren van incidenten (trein/metro/tram)

3 nov. 2021
Volgend bericht>>

railAlert heeft op de kop af tweehonderd reacties ontvangen op het verzoek mee te denken en met ideeën te komen over de vraag hoe de railinfrabranche beter kan leren van incidenten. De organisatie dankt daarvoor de inzenders.

 

De vraag om met suggesties te komen en de daarop ingezonden reacties vormen de opmaat voor een branchebijeenkomst begin december.

 

Wie overigens nog ideeën voor het beter leren van incidenten in de railinfrabranche heeft, wordt uitgenodigd die te delen via info@railalert.nl

 

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de bijeenkomst van begin december niet door vanwege de tijdens de recente persconferentie van het kabinet-Rutte afgekondigde anti-corona-maatregelen. Morgen in de loop van de dag volgt hierover een definitief bericht.