Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning vervangt RLN00128 (trein)

Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning vervangt RLN00128 (trein)

19 okt. 2021
Volgend bericht>>

railAlert heeft begin oktober groen licht gekregen van de Inspectie SZW om het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning op te nemen in de Arbocatalogus voor de Railinfra. Deze nieuwe regelgeving vervangt de zogeheten RLN00128, een richtlijn van ProRail. Het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW HS) treedt op 1 januari 2022 in werking en zal vanaf die datum in nieuw af te sluiten contracten van toepassing zijn. ProRail zal voor wat betreft de consequenties ten aanzien van de lopende contracten een nadere invulling geven.

 

Het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning is van toepassing op de bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail/HSL-Zuid. Het VVW HS geeft de eisen en randvoorwaarden aan die hierbij gelden.

 

Binnen een afzienbare termijn komt railAlert met aanvullende informatie rond de invoering van dit voorschrift. Zo wordt momenteel gewerkt aan een toolbox voor door ProRail erkende bedrijven, waarin een overzicht wordt gegeven van de (technisch nauwelijks ingrijpende) wijzigingen die de invoering van het VVW HS tot gevolg heeft. Daarnaast zullen bestaande persoonscertificeringsschema’s met onder meer vakbekwaamheids- en exameneisen moeten worden aangepast.

 

Belangrijkste wijzigingen

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de RLN00128 (als voorbeelden):

  • voor sommige werkzaamheden mag volgens het VVW HS een voldoende onderricht persoon (VOP) worden ingezet in plaats van een vakbekwaam persoon (VP).
  • Voor het aanbrengen van potentiaalvereffening is een veiligheidswerkinstructie (VWI) toegevoegd als voorwaarde in het VVW HS om veilig te mogen werken. Deze methode werd reeds in de praktijk toegepast.
  • Op afstand aarden/kortsluiten is toegevoegd (nieuwe techniek). 

De veiligheidstaken zijn overigens gelijk gebleven.

 

Uitzending op SpoorPro TV

 

Tijdens een uitzending van SpoorPro TV heeft Albert Holtrust, die deel uitmaakt van de werkgroep die zich vele jaren heeft beziggehouden met de samenstelling van het VVW HS, een toelichting gegeven. Deze uitzending is hier te bekijken. 

 

Het Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning is hier te downloaden en is verder te vinden op de website van railAlert in de Arbocatalogus onder het risico ‘Hoogspanning (elektrocutiegevaar)’.

 

railAlert gaat in de komende tijd de door ProRail erkende bedrijven en medewerkers die op de zogeheten Landelijke Lijst van ProRail staan, aanschrijven en hen op de hoogte brengen van de wijzigingen. De overige bedrijven en personen die hier wellicht bij betrokken kunnen zijn, wordt in het algemeen aangeraden een gratis abonnement te nemen op onze nieuwsbrief of gratis lid te worden van de LinkedIn-groep van railAlert. Wie dat niet wil, kan regelmatig de nieuwsberichten op de website van railAlert raadplegen.

 

Zoals ook bij de andere voorschriften hanteert railAlert ook bij het VVW HS de hierna volgende disclaimer. Hoewel bij de uitgave van het VVW HS de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. railAlert aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door railAlert gepubliceerde uitgaven.