Onderzoek PreventPartner: “Geen gezondheidsrisico’s door fijnstof in spoortunnels”

Onderzoek PreventPartner: “Geen gezondheidsrisico’s door fijnstof in spoortunnels”

27 mei. 2021
Volgend bericht>>

Er bestaan geen gezondheidsrisico’s door fijnstof in spoortunnels. Dat is de voornaamste conclusie van het rapport van PreventPartner dat vandaag tijdens een webinar/talkshow door ProRail en PreventPartner in samenwerking met de Stichting railAlert openbaar is gemaakt.

 

Die conclusie baseert PreventPartner op metingen in spoortunnels die het onderzoeksbureau heeft uitgevoerd. Het rapport: “Dit onderzoek toont aan dat de blootstelling aan het in spoortunnels aanwezige stof in Nederland ver onder de grenswaarden blijft voor beroepsmatige blootstelling. Dit blijkt uit de metingen die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd, waarbij de blootstelling aan stof en aan de relevante componenten in het stof steeds ruim onder de gezondheidskundig grenswaarden blijven. De metingen zijn vooral uitgevoerd in de spoortunnels waarbij op basis van de tunnelkarakteristieken de meeste stofvorming wordt verwacht en gelijktijdig bij werkzaamheden waar de meeste stofvorming wordt verondersteld. De metingen zijn in alle gevallen uitgevoerd zonder geforceerde ventilatie. Met andere woorden: er is gemeten onder worst-case condities."

 

Het rapport vervolgt: "De conclusie wordt ondersteund door andere onderzoeken in de internationale literatuur. In deze onderzoeken zijn geen aanwijzingen gevonden dat stof dat vrijkomt in stationaire toestand in spoortunnels, of aanwezige componenten in dit stof, hoger zijn dan de grenswaarden.”

 

Deze rapportage staat los van de onderzoeken die ProRail laat uitvoeren naar de aanwezigheid van kwarts in de ballast van het spoor. Een groot deel van deze spoortunnels is voorzien van dergelijke ballast. Het rapport van PreventPartner merkt daarbij op dat het ‘belangrijk is om te realiseren dat er tijdens werkzaamheden wel stof kan vrijkomen zoals uitlaatgassen van dieselmotoren of bij bepaalde processen bijvoorbeeld lassen en mechanisch bewerken van beton (boren, slijpen) of ballast. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de betreffende aannemer deze mogelijke risico’s in kaart te brengen en situationele maatregelen te nemen. Deze maatregelen dienen zo brongericht mogelijk te zijn dus bijvoorbeeld on-tool afzuiging of lokale ventilatie’.

 

De Stichting railAlert zal op termijn ‘stof in spoortunnels’ opnemen als zogeheten arbeidsrisico in de Arbocatalogus voor de Railinfra. Daarin zijn op basis van onderzoek potentiële gevaren voor het werken aan de railinfrastructuur opgenomen, maar ook maatregelen/adviezen om werkers aan de baan, ook in tunnels, te beschermen of daarvan zelfs te vrijwaren.

 

Rapport lezen, de uitzending terugkijken

 

 

Het rapport is hier te downloaden. De uitzending bekijken, klik hier.

 

Op 1 juni 2021 toegevoegd: bijlage 8 met de meetgegevens in tunnels. Deze uitkomsten zijn hier (Excel sheet) te downloaden. 

 

In de loop van de volgende week volgen nog een verslag van de bijeenkomst en een aftermovie.

 

Foto bovenzijde pagina: ProRail, Gerrit Serné.