Nieuw VVW-Tram van kracht

Nieuw VVW-Tram van kracht

8 nov. 2017
Volgend bericht>>

Het bestuur van railAlert heeft het geactualiseerde Voorschrift Veilig Werken Tram (VVW Tram) goedgekeurd en vrijgegeven voor publicatie.


Het geactualiseerde VVW Tram versie 1.2 van oktober 2017 is per 1 november 2017 van kracht geworden. De verschillen tussen versie 1.1 en 1.2 zijn opgenomen in een wijzigingslijst.