Evaluatierapport NVW

18 jun. 2015

Evaluatierapport NVW

18 jun. 2015

volgend bericht

Hierbij stellen wij het Evaluatierapport NVW beschikbaar met daarin de bevindingen na de eerste invoering ervan in 2005. Deze evaluatie is gebaseerd op de vragen of het NVW zijn doel bereikt heeft tot nu toe en of het risico denken voldoende is geïmplementeerd.

Verder is gekeken naar de samenhang en onderlinge relaties t.a.v. de verschillende documenten van het NVW en mogelijke dubbelingen.

 

De conclusies In het rapport zullen nader worden besproken met de SAS om van daaruit in gezamenlijkheid de vervolgstappen in het evaluatietraject in te zetten.

 

Evaluatierapport NVW