Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds 

 

Het Europees Sociaal Fonds subsidieert werkgelegenheids- en scholingsprojecten in de Europese Unie. Ook de sector railinfrastructuur komt in aanmerking voor ESF-bijdragen. In Nederland is de Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid (SAS) het zogenoemde representatieve sectorale samenwerkingsverband voor de railinfra. Dit betekent dat de SAS voor deze sector ESF- bijdragen kan aanvragen. 

ESF-bijdragen zijn bestemd voor het opleiden van werknemers binnen de sector of voor specifieke werkgelegenheids- en scholingsprojecten. 

Railinfrabedrijven die een ESF-bijdrage willen voor opleidingsprojecten kunnen een aanvraag doen bij de SAS. Deze beoordeelt de aanvragen op basis van haar beleidskader. Daarin worden ook de afspraken meegewogen die zijn gemaakt in het kader van de CAO Railinfrastructuur. Deze afspraken gaan over persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding; enerzijds om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, anderzijds ter voorkoming van uitval om fysieke of mentale redenen. 

De SAS faciliteert bedrijven maar voert zelf geen projecten uit, noch neemt zij hiertoe het initiatief. Voordat de SAS een aanvraag in behandeling neemt, sluiten de SAS en het betreffende bedrijf een overeenkomst waarin de taken, rollen bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd. 

LW RH 5-11-2019