De bovengenoemde waarschuwingsservice binnen de DVP-app is inmiddels uitgebreid naar alle gekoppelde certificaten. Het invoeren van deze verbetering is technisch niet helemaal goed verlopen. Daarom worden en zijn diverse nieuwe versies van het DVP-systeem doorgevoerd. Komende tijd doen veiligheidsinspecteurs onderzoek onder de werkers aan en het rond het spoor naar de wensen en ervaringen met deze uitbreiding.

De update die hiervoor noodzakelijk was, is niet helemaal goed gegaan. Dit heeft er toe geleid dat een uitroepteken op het DVP verschijnt. Niet alleen bij de DVP-certificaten maar ook bij alle overige railAlert-certificaten die minder dan twaalf weken geldig zijn. Na het hercertificeren van deze certificaten verschijnt weer een groen vinkje. Doe je helemaal niets dan zal zes weken na het verlopen van de geldigheidstermijn, het certificaat verdwijnen uit je overzicht op je DVP waardoor weer een groen vinkje verschijnt. We willen dit experiment de komende maanden volgen en door onze veiligheidsinspecteurs jullie mening horen hoe dit werkt. Mocht deze uitbreiding niet tot het gewenste effect leiden, dan zullen wij de release herstellen en alleen werkend maken voor de DVP-bouwstenen en DVP-toetsen.