Digitaal Veiligheidspaspoort

Digitaal Veiligheidspaspoort

Het DVP is een persoonlijke pas waarmee je aan het werk kunt op het terrein van railinfrabeheerder-spoor. Door het scannen van de pas is zichtbaar of je aanwezig mag zijn op het betreffende terrein en over welke certificaten je beschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Sinds 1 januari 2015 is het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP) bij Stichting railAlert in beheer.

Digitaal VeiligheidsPaspoort


Mocht u vragen hebben over processen/procedures met betrekking tot het DVP kunt u onze FAQ raadplegen.

 

Staat een vraag niet in het FAQ, dan kunt u deze stellen via veiligheidspaspoort@railalert.nl. Voor technische vragen over de DVP portal of de app kunt u zich richten tot dvp@nsecure.nl.

Overige thema's