Corona: branche-afspraken

Corona: branche-afspraken

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

Corona: branche-afspraken

 

railAlert publiceert periodiek adviezen rond het veilig werken aan de railinfrastructuur met als doel besmetting met het coronavirus te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM, Bouwend Nederland, raadpleging van deskundigen en overleg met betrokken partijen.

 

Onder aan deze web-pagina vindt u alle gepubliceerde railAlert nieuws items over corona

 

Inleiding

 

De afgelopen tijd zijn de overheidsmaatregelen versoepeld. Sinds 23 maart 2022 zijn er geen verplichte maatregelen meer van kracht. Er gelden echter nog wel een adviezen om besmettingen te voorkomen.

 

railAlert heeft met een aantal teams, gesplitst naar vakgebieden, onderzocht of er alternatieven zijn voor de huidige werkwijzen en dan tevens aan te geven wat de eventuele consequenties kunnen zijn voor het werken binnen de anderhalve meter.

 

Diverse werkzaamheden zijn geanalyseerd en het hanteren van de onderlinge afstand van anderhalve meter is in een aantal gevallen lastig of onmogelijk, zo lijkt het.

 

railAlert is daarom met een aantal teams bezig om, gesplitst naar vakgebieden, te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de huidige werkwijzen en dan tevens aan te geven wat de eventuele consequenties kunnen zijn voor het werken binnen de anderhalve meter.

 

Dit levert momenteel een set aan best practices (Excel-document) op. Dit zijn adviezen en het is aan de uitvoerende partijen om deze, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid in relatie met de RIVM-adviezen, wel of niet op te volgen.

Ook is er een poster beschikbaar waarmee aandacht gevraagd wordt voor de maatregelen. Deze poster kan op de werkplek of in de keet worden opgehangen.

 

De input voor de aanpak is:

 

De basisregels van het RIVM zijn voor de goede orde nogmaals verwoord in een aantal basisregels en posters. Die vindt u in het onderste deel van deze publicatie.

 

De wijzigingen ten opzichte van de vorige gepubliceerde adviezen zijn samengevat op pagina 1 van dit Excel-document dat hier te downloaden is (opent meestal linksonder op de pagina).

Eventuele vragen of aanvullingen (of als dit document niet goed geopend of weergegeven kan worden) kunnen gericht worden aan info@railAlert.nl

 

railAlert zal indien van toepassing updates van dit document publiceren.

 

Basisregels en posters

 

Gezondheidsadviezen voor iedereen (bron: website Rijksoverheid.nl)

 

 

Gezondheidsadviezen voor de bouw

 

Download hier de poster specifiek voor de bouw van het RIVM, waarbij de railinfrasector, zoals hierboven beschreven, het werken binnen de anderhalve meter aan het uitwerken is. 

  

Hieronder vindt u alle gepubliceerde railAlert nieuwsitems over corona

 

Poster met aandacht voor maatregelen

2-12-2021

Nieuwsbericht: meer besmettingen op de werkplek

19-11-2021

Adviezen railAlert-expert-team opnieuw aangepast na persconferentie

3-11-2021

Nieuwe adviezen anti-coronamaatregelen voor de railinfrabranche

15-10-2021

Nieuwe corona-maatregelen onderwerp van gesprek

17-09-2021

 railAlert en de examens in de lockdown (trein/metro/tram) 

15-01-2021

Medische en psychologische keuringen gaan door tijdens lockdown

13-01-2021

Besmettingsrisico corona neemt eerder toe dan af

13-01-2021

Coronamaatregelen en hausse bij opleidingen en examens vragen een grote

inspanning van alle partijen (trein/metro/tram)

17-12-2020

 railAlert voert voorjaarsregelingen rond opleidingen, examens en

dagpassen opnieuw in (trein/metro/tram) 

15-12-2020

Speciaal logo voor anderhalve meter afstand

21-09-2020

Logo voor 1,5 m afstand (download jpg bestand) 

16-09-2020

Logo voor 1,5 m afstand (download ai bestand)

16-09-2020

Documentaire Veerkracht, gevecht tegen Corona

15-09-2020

Corona. Steeds minder aandacht voor hygiëneregels? Hoe blijft iedereen alert om

besmetting tegen te gaan?                                                                                                

21-08-2020
Coronacoach Dick Bos: “Regels worden niet goed meer nageleefd”  20-08-2020

Gezocht: ideeën hoe we railinfrawerkers weer alert kunnen krijgen

om zo besmetting met corona tegen te gaan

19-08-2020
Berichtgeving BWR, richtlijn corona 2020 13-08-2020
Inschrijving DVP-trainingen en toetsen weer mogelijk (trein/metro) 19-06-2020
Invoering DVP online stagneert (trein) 19-06-2020

Update hygiënemaatregelen bij werkzaamheden binnen anderhalve meter in of

nabij het spoor (trein/metro/tram)

19-06-2020
Railcenter hervat opleidingen en examens gedeeltelijk (trein/metro/tram) 29-05-2020
Wijziging regelingen rond keuringen NVW-veiligheidstaken 15-05-2020

Aanvulling op veilig werken aan de railinfra ter voorkoming van besmetting

met het coronavirus (trein/metro/tram)

08-05-2020

Update hygiënemaatregelen van de overheid en werkzaamheden binnen

anderhalve meter in of nabij het spoor (trein/metro/tram)

01-05-2020
Update coronavirus: tijdelijke regeling vergoeding dagpassen (trein/metro) 24-04-2020
Uitstel examens, verlenging geldigheid certificaten (trein/metro/tram)

24-04-2020

Update coronavirus: werken op minimaal anderhalve meter

afstand (trein/metro/tram)

08-04-2020

Update coronavirus: certificeringsregeling personeelstellen en

werkplekbeveiliging

02-04-2020
Update over opleidingen en examens (trein/metro/tram) 01-04-2020
Update coronavirus (inspecties en dagpassen) 01-04-2020
Update over het coronavirus (toolboxen) 30-03-2020
Wel of geen (medische/psychologische) keuringen? 19-03-2020
Werk mee om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen 18-03-2020
Maatregelen in verband met de problemen rond het coronavirus  16-03-2020

   

Overige thema's