Corona: branche-afspraken

Corona: branche-afspraken

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

Corona: branche-afspraken

 

railAlert publiceert opnieuw een reeks adviezen rond het veilig werken aan de railinfrastructuur met als doel besmetting met het coronavirus te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM, Bouwend Nederland, raadpleging van deskundigen en overleg met betrokken partijen.

 

Onder aan deze web-pagina vindt u alle gepubliceerde railAlert nieuws items over corona

 

Inleiding

 

Het is voor de bevoorrading van Nederland en het vervoeren van medewerkers in cruciale functies juist nu van zeer groot belang dat de spoorwegen operationeel blijven. Het openbaar vervoer is dan ook aangemerkt als cruciale sector. Om operationeel te zijn en te blijven, zijn medewerkers van diverse bedrijven dag en nacht buiten aan de slag met werkzaamheden aan de railinfrastructuur.

 

Diverse werkzaamheden zijn geanalyseerd en het hanteren van de onderlinge afstand van anderhalve meter is in een aantal gevallen lastig of onmogelijk, zo lijkt het.

 

railAlert is daarom met een aantal teams bezig om, gesplitst naar vakgebieden, te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de huidige werkwijzen en dan tevens aan te geven wat de eventuele consequenties kunnen zijn voor het werken binnen de anderhalve meter.

 

Dit levert momenteel een set aan best practices (Excel-document) op. Dit zijn adviezen en het is aan de uitvoerende partijen om deze wel of niet op te volgen.

 

De input voor de aanpak is:

 

De basisregels van het RIVM zijn voor de goede orde nogmaals verwoord in een aantal basisregels en posters. Die vindt u in het onderste deel van deze publicatie.

 

Het vervolg op middellange/lange termijn

 

Bovengenoemde best practices kunnen in samenspraak met de Werkkamer Arbo (WK Arbo) van railAlert voorgelegd worden aan de Inspectie SZW en eventueel aan het RIVM. Zodra het bevoegd gezag akkoord is met de voorgestelde maatregelen, kan de best practice omgezet worden naar een brancherichtlijn. Dit betekent dat de maatregelen daarmee onderdeel worden van de Arbocatalogus voor de Railinfra en dus bindend zijn.

 

De uitkomst

 

De wijzigingen ten opzichte van de vorige gepubliceerde adviezen zijn samengevat op pagina 1 van dit Excel-document dat hier te downloaden is (opent meestal linksonder op de pagina).

Eventuele vragen of aanvullingen (of als dit document niet goed geopend of weergegeven kan worden) kunnen gericht worden aan info@railAlert.nl

 

railAlert zal de komende tijd nog updates van dit document publiceren.

 

Basisregels en posters

 

Gezondheidsadviezen voor iedereen (bron: website Rijksoverheid.nl)

 

 • Was uw handen.
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd anderhalve meter afstand (twee armlengtes) van anderen.
 • Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
 • Door anderhalve meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis indien mogelijk en ga alleen naar buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of iets voor een ander doen. Blijf op anderhalve meter afstand van anderen, behalve binnen uw gezin/huishouden. Ga zoveel mogelijk alleen op pad. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen wel naar hun werk als dat nodig is
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever).
 • Mensen met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever). Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM.
 • Risicogroepen Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70 jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd anderhalve meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren.

 

Download hier de algemene poster van het RIVM

 

Gezondheidsadviezen voor de bouw

 

Download hier de poster specifiek voor de bouw van het RIVM, waarbij de railinfrasector, zoals hierboven beschreven, het werken binnen de anderhalve meter aan het uitwerken is. 

  

Hieronder vindt u alle gepubliceerde railAlert nieuwsitems over corona

 

 

railAlert en de examens in de lockdown (trein/metro/tram)

 

15-01-2021

Medische en psychologische keuringen gaan door tijdens lockdown

13-01-2021

Besmettingsrisico corona neemt eerder toe dan af

13-01-2021

Coronamaatregelen en hausse bij opleidingen en examens vragen een grote

inspanning van alle partijen (trein/metro/tram)

17-12-2020

 

railAlert voert voorjaarsregelingen rond opleidingen, examens en

dagpassen opnieuw in (trein/metro/tram)

 

15-12-2020

Speciaal logo voor anderhalve meter afstand

21-09-2020

Logo voor 1,5 m afstand (download jpg bestand)

 

16-09-2020

Logo voor 1,5 m afstand (download ai bestand)

16-09-2020

Documentaire Veerkracht, gevecht tegen Corona

15-09-2020

Corona. Steeds minder aandacht voor hygiëneregels? Hoe blijft iedereen alert om

besmetting tegen te gaan?                                                                                                

21-08-2020
Coronacoach Dick Bos: “Regels worden niet goed meer nageleefd”  20-08-2020

Gezocht: ideeën hoe we railinfrawerkers weer alert kunnen krijgen

om zo besmetting met corona tegen te gaan

19-08-2020
Berichtgeving BWR, richtlijn corona 2020 13-08-2020
Inschrijving DVP-trainingen en toetsen weer mogelijk (trein/metro) 19-06-2020
Invoering DVP online stagneert (trein) 19-06-2020

Update hygiënemaatregelen bij werkzaamheden binnen anderhalve meter in of

nabij het spoor (trein/metro/tram)

19-06-2020
Railcenter hervat opleidingen en examens gedeeltelijk (trein/metro/tram) 29-05-2020
Wijziging regelingen rond keuringen NVW-veiligheidstaken 15-05-2020

Aanvulling op veilig werken aan de railinfra ter voorkoming van besmetting

met het coronavirus (trein/metro/tram)

08-05-2020

Update hygiënemaatregelen van de overheid en werkzaamheden binnen

anderhalve meter in of nabij het spoor (trein/metro/tram)

01-05-2020
Update coronavirus: tijdelijke regeling vergoeding dagpassen (trein/metro) 24-04-2020
Uitstel examens, verlenging geldigheid certificaten (trein/metro/tram)

24-04-2020

Update coronavirus: werken op minimaal anderhalve meter

afstand (trein/metro/tram)

08-04-2020

Update coronavirus: certificeringsregeling personeelstellen en

werkplekbeveiliging

02-04-2020
Update over opleidingen en examens (trein/metro/tram) 01-04-2020
Update coronavirus (inspecties en dagpassen) 01-04-2020
Update over het coronavirus (toolboxen) 30-03-2020
Wel of geen (medische/psychologische) keuringen? 19-03-2020
Werk mee om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen 18-03-2020
Maatregelen in verband met de problemen rond het coronavirus  16-03-2020

   

Overige thema's