Brancherapportages Incidenten

Brancherapportages Incidenten

Volgend bericht>>
Volgend bericht>>

logo brancherapportages

De werkgroep Leren van Incidenten, onderdeel van de Werkkamer Elektrische Veiligheid van railAlert, publiceert sinds oktober 2020 anonieme brancherapportages over incidenten. Bij deze rapportages zijn de gegevens zodanig anoniem gemaakt, dat die niet terugvoeren naar een bedrijf of organisatie. Doel: leren van een incident om toekomstige ongevallen tegen te gaan, zonder dat het bedrijf daarvan imagoschade ondervindt.

 

Wat is een Brancherapportage?

 

Doel van brancherapportages is om de spoorbranche de gelegenheid te geven van incidenten bij anderen te leren en eventueel zelf aanvullende maatregelen te nemen. Een Brancherapportage is een volledig geanonimiseerd onderzoeksrapport van incidenten, inclusief de eventuele branche-brede maatregelen waartoe besloten is. Anonimisering wordt gedaan door de opstellers van het rapport in samenwerking met de betrokken partijen. De betrokken partijen geven bovendien altijd eerst hun akkoord voordat tot publicatie wordt overgegaan.

 

Naast onderstaande anonieme rapporten, publiceert ProRail zgn. eind-rapporten van onderzoeken na veiligheidsincidenten met een grote impact. Deze openbare rapporten zijn hier te vinden.

 

 

Overzicht Brancherapportages Incidenten

 

Titel                                          Versienummer Gepubliceerd op
Bijna aanrijding bij overweg 1.0 9-5-2023
Brand in onderstation
1.0 11-5-2021
Elektrisering door defecte lasmof 1.0 1-10-2020

  

Aanleiding

 

Door ProRail worden regelmatig feitenrapportages verspreid naar aanleiding van veiligheidsincidenten. Deze feitenrapportages worden direct na een incident met de railinfrabranche gedeeld en bevatten alleen de op dat moment bekende feiten. Wanneer er een vervolgonderzoek plaatsvindt, wordt een zogenaamde bevindingenrapport opgesteld door ProRail met de betrokkenen. Dit rapport en eventuele voorgestelde maatregelen worden echter alleen gedeeld met de direct betrokken partijen. Hierdoor blijven voor de hele branche belangrijke leerkansen liggen.

 

De railAlert werkgroep Leren van Incidenten van de Werkkamer Elektrische Veiligheid heeft daarom het initiatief genomen om de resultaten van eventuele vervolgonderzoeken op feitenrapportages en de geleerde lessen actief te delen met de branche. Dit heeft geleid tot de introductie van Brancherapportages Incidenten.

  

Hoe worden de brancherapportages verspreid?

 

De (soms) geanonimiseerde rapportages worden door railAlert aangekondigd via dezelfde mailinglist die gebruikt wordt voor Nieuwsbrieven en Leerpunten.

 

Welke onderzoeken lenen zich voor een brancherapportage?

 

In de ieder geval worden de rapportages van ProRail (opdrachtgever), indien relevant, omgezet in een anonieme Brancherapportage en via railAlert verspreid binnen de branche. Echter ook interne onderzoeksrapporten van individuele bedrijven (ProRail opdrachtnemers) kunnen worden omgezet in een (anonieme) brancherapportage. Op die manier kunnen de lessons learned op een veilige manier met de branche gedeeld worden. De bedoeling is dat de bedrijven zelf hiertoe het initiatief nemen.Dat geldt ook voor bedrijven die werkzaam zijn aan de metro- en traminfrastructuur.

 

Pilotstatus

 

Het opstellen en breed delen van brancherapportages is voorlopig nog een pilot die na zes maanden geëvalueerd zal worden.

 

Oproep: deel incidentenrapportages met de werkgroep

 

railAlerts Werkgroep Leren van Incidenten komt graag in contact met bedrijven en organisaties die hun incidentenrapportages willen delen met de collega-bedrijven die werken aan de infra van trein, metro en/of tram. railAlert garandeert daarbij volstrekte anonimiteit. Doel is het delen van de rapportages, maar dan zo anoniem dat een bedrijf daarvan geen schade ondervindt of negatief in het nieuws komt. De Werkgroep Leren van Incidenten heeft slechts één doel: het voorkomen van incidenten door informatie met elkaar te delen.

 

Meedoen? Bel of mail railAlert!

 

Meer informatie over het anoniem delen van incidentenrapportages of aanmelding voor deelname? Bel railAlert (085-0023510) of mail naar Leerpunt@railalert.nl. Telefoontjes en e-mails worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Overige thema's