Brancherapportages Incidenten

Wat is een Brancherapportage?

Doel van brancherapportages is om de spoorbranche de gelegenheid te geven van incidenten bij anderen te leren en eventueel zelf aanvullende maatregelen te nemen. Een Brancherapportage is een volledig geanonimiseerd onderzoeksrapport van incidenten, inclusief de eventuele branche-brede maatregelen waartoe besloten is. Anonimisering wordt gedaan door de opstellers van het rapport in samenwerking met de betrokken partijen. De betrokken partijen geven bovendien altijd eerst hun akkoord voordat tot publicatie wordt overgegaan.

 

Overzicht Brancherapportages Incidenten

 

Elektrisering door defecte lasmof                                                  1.0 28-09-2020

  

Aanleiding. Door ProRail worden regelmatig feitenrapportages verspreid naar aanleiding van veiligheidsincidenten. Deze feitenrapportages worden direct na een incident met de branche gedeeld en bevatten alleen de op dat moment bekende feiten. Wanneer er een vervolgonderzoek plaatsvindt, wordt een zogenaamde bevindingenrapport opgesteld door ProRail met de betrokkenen. Dit rapport en eventuele voorgestelde maatregelen worden echter alleen gedeeld met de direct betrokken partijen. Hierdoor blijven voor de hele branche belangrijke leerkansen liggen.

 

De railAlert werkgroep Leren van Incidenten van de Werkkamer EV heeft daarom het initiatief genomen om vanaf heden de resultaten van eventuele vervolgonderzoeken op feitenrapportages en de geleerde lessen actief te delen met de branche. Dit heeft geleid tot de introductie van Brancherapportages Incidenten.

  

Waar kan ik de brancherapportages vinden? De geanonimiseerde rapportages worden door railAlert aangekondigd via dezelfde mailinglist die gebruikt wordt voor Nieuwsbrieven en Leerpunten en gepubliceerd op deze pagina (onder aan deze pagina). Mensen die geïnteresseerd zijn in de rapportage kunnen deze vervolgens via de website van railAlert downloaden. Zie https://www.railalert.nl/themas/thema-overzicht

 

Welke onderzoeken lenen zich voor een brancherapportage? In de ieder geval worden de rapportages van ProRail (opdrachtgever), indien relevant, omgezet in een anonieme Brancherapportage en via railAlert verspreid binnen de branche. Echter ook interne onderzoeksrapporten van individuele bedrijven (ProRail opdrachtnemers) kunnen worden omgezet in een anonieme brancherapportage. Op die manier kunnen de lessons learned op een veilige manier met de branche gedeeld worden. De bedoeling is dat de bedrijven zelf hiertoe het initiatief nemen.

 

Pilotstatus. Het opstellen en breed delen van brancherapportages is voorlopig nog een pilot die na zes maanden geëvalueerd zal worden.

 

Contact en inlichtingen. Voor het aanmelden van een nieuwe brancherapportage of voor eventuele inlichtingen kunt u terecht bij leerpunt@railalert.nl

 

 

Overige thema's