Werkkamer Systeemcertificering

Werkkamer Systeemcertificering

Scope

De scope van de werkkamer is:

  • De certificering van managementsystemen (mensen, machines en gereedschap en de organisatie daarvan) die in of nabij de railinfrastructuur ingezet worden en daarbij (kunnen) interfereren met de railinfrastructuur of de treinenloop. Het betreft managementsystemen die door railinfrabeheerders als zodanig zijn aangewezen.

 

 

Verantwoordelijkheden

De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Opstellen van het beleid tav de borging van veilige werkmethoden voor personeel en techniek ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen en in stand houden van  certificeringschema’s.
  • Aan het bestuur voorstellen van de afdracht per certificering ter dekking van de ontwikkelkosten.
  • Opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.

 

 

Bezetting

De certificeringsregeling wordt beheerd door de werkkamer Systeemcertificering. De bezetting vindt u in onderstaande tabel.

 

Naam Functie Vertegenwoordigt
T. de Vries Voorzitter namens VRI (Strukton)
J. Cousin Lid VRI (van Gelder Rail B.V.)
N. Heijmans Lid BWR (Heijmans Uitzendorganisatie)
L. Hendriks Lid ProRail
P. v.d. Hoorn Lid ProRail
H. van Rijn Lid BWR (DZBV)
Vacature Lid NL Ingenieurs
M. van Gijlswijk Waarnemer CI's
M. Edwards Secretaris Stichting railAlert

 

 Contactpersoon werkkamer Systeemcertificering

 

 

Huishoudelijk reglement werkkamers

  

Jaarplan Werkkamer Systeemcertificering 2018