Certificeringsregeling WPBV en PS en onderteunende documenten

De laatste versie van de Certificeringsregeling Personeelstellen (PS) en Werkplekbeveiliging (WPBV) en het Handhavingsdocument vindt u hieronder. 

 

Documenten Versie Publicatie datum
Certificeringsregeling PS en WPBV versie 3.7 3.7 01-03-2018
Certificeringsregeling_PS_en_WPB versie 3.8 3.8 Van kracht op 1 juli 2019

 

Ondersteunende documenten Versie Publicatie datum

Handhavingsdocument

Certificeringsregeling PS en WPBV

1.4 26-11-2013

Best Practice Classificatie NVW functionarissen

1.0 19-12-2017

 

RailAlert Toelichting Veiligheidsladder (wijziging in ProRail erkenningsregeling)

 

1.0 22-06-2018

 

 

Toelichtingsdocumenten

 

De Certificeringsregeling Personeelstellen en Werkplekbeveiliging geeft het kader aan. Deze regeling wordt getoetst door vakkundige auditors. Soms is er binnen het vakmanschap van de auditor ruimte voor verschillende toepassing van de regels. RailAlert heeft in dit kader twee toelichtingsdocumenten opgesteld die niet maat- maar richtinggevend zijn.

 

Documenten Versie Publicatie datum

Toelichting bij Certificeringsregeling

PS en WPBV                                           

1.2 01-04-2014

 

Ondersteunende documenten Versie Publicatie datum

Toelichting bij Handhavingsdocument

Certificeringsregeling PS en WPBV

1.5 01-04-2014