Regelgeving EV Tram

Regelgeving EV Tram

Wet- en Regelgeving

Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid (electrocutiegevaar) bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

 • Spoorwegwet
 • Arbowet
 • Wet lokaal spoor (nog niet van kracht)

 

Voor de spoorwegwet kunt u kijken op de Overheid site. Op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport treft u een overzicht van overige wetten en besluiten.

 

RailAlert regelgeving

Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor (in ontwikkeling).

 • Regelgeving

  Documenten Versie Publicatie datum
   
                                                         
 • Brancherichtlijnen

  Documenten Versie Publicatie datum
   
   

   

   
                                          
 • Best practices EV

  Documenten Versie Publicatie datum
   
 • Ondersteunende documenten

   

  Documenten Versie Publicatie datum
                                                                                                                           
   

   

  Documenten Versie          Publicatie datum
  Afkortingen en begrippenlijst                                                 1.5                   17-06-2014

   

   

   Zie de FAQ voor meer ondersteunende informatie.