Werkkamer Regelgeving EV

Werkkamer Regelgeving EV

Scope

De scope van de werkkamer is:

  • Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoogspanning) voor zowel railinfra als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrocutie.
    • Creëren van draagvlak voor regelgeving.
    • Analyseren en rapporteren n.a.v. het veiligheidsdashboard voor de branche. Trends signaleren en bij betreffende werkkamers en/of organisaties neerleggen.

 

 

Verantwoordelijkheden

De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Stimuleren en ondersteunen van de bedrijven, bij het organiseren van veilig werken.
  • Beheer van uitgewerkte regelgeving.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures, het ontwikkelen van de uitwerking van wet- en regelgeving.
  • Toetsen van resultaat van de regelgeving op de kwaliteit en praktische toepasbaarheid ervan. 

 

 

Bezetting

Naam Functie Vertegenwoordigt
J. Heijmans Voorzitter NL Ingenieurs (SWECO)
R. Vrolijk Lid Lokaal Spoor (HTM)
H. Dufrenne Lid BWR (D&G Spoorinfra)
M. van Ham Lid VRI (Dura Vermeer Railinfra)
R. Voogt Lid VRI (BAM Infra Rail)
A. van Velsen Lid ProRail
L. Vliegenthart Lid Lokaal Spoor (RET)
A. Weenen Lid ProRail
I. De Jong Lid Lokaal Spoor (de Jong Veiligheidsdiensten)
H. Cozijnsen Lid ProRail
M. Kaanders Lid VRI (Strukton)
M. Edwards Secretaris Stichting railAlert

 

Contactpersoon werkkamer Regelgeving EV 

 

 

Huishoudelijk reglement werkkamers

 

Jaarplan Werkkamer Regelgeving EV 2018