Regelgeving EV

Regelgeving EV

Regelgeving Trein Regelgeving Metro Regelgeving Tram

 

 

De directie van ProRail en het bestuur van Stichting railAlert hebben in 2013 besloten de regelgeving die er is met betrekking tot het beheersen van de risico’s bij het werken aan elektrische installaties (RLN00128) onder de brengen bij railAlert. In 2015 is de 'nieuwe' werkkamer Regelgeving EV gestart met de voorbereiding hiervan. De verwachting is dat het Normenkade Veilig Werken aan Electrische Installaties medio 2016 beschikbaar is.

 

Doel

Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoog-spanning) voor zowel railinfra als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrocutie.

 

Door

  • Het onderbrengen van regelgeving bij railAlert.
  • Het creëren van bewustwording en verhogen van de EV kennis in de branche (met name ook de kabelinfra bedrijven/grondwerk-bedrijven).
  • Uniformeren van regelgeving en regimes voor Lokaal Spoor en railinfra. Streven naar een uniform aanwijsbeleid in de branche (eenduidigheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van EV functionarissen.
  • Inzage hebben en kunnen benoemen van alle lopende EV veiligheidsinitiatieven en daar waar de WK invloed op uit moet oefenen dit ook realiseren.

 

Het NVW en onderliggende regelging zoals het VVW, Branche richtlijnen, Best Practices zijn via onderstaande 'link' te raadplegen (in ontwikkeling).

   

RailAlert opereert in een omgeving waar meerdere partijen bij de veiligheid betrokken zijn.

 

U vindt hier een aantal belangrijke Site links: