Werkkamer Uitwerken Regelgeving

Werkkamer Uitwerken Regelgeving

Scope

De scope van de werkkamer is:

  • De uitwerking van wetgeving in regelgeving en opstellen van regelgeving die betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op en in de nabijheid van railinfrastructuur.
  • Creëren van draagvlak voor regelgeving.
  • Analyseren en rapporteren n.a.v. het veiligheidsdashboard voor de branche. Trends signaleren en bij betreffende werkkamers en/of organisaties neerleggen.

 

 

Verantwoordelijkheden

De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Stimuleren en ondersteunen van de bedrijven, bij het organiseren van veilig werken
  • Beheer van uitgewerkte regelgeving.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures, het ontwikkelen van de uitwerking van wet- en regelgeving.
  • Toetsen van resultaat van de regelgeving op de kwaliteit en praktische toepasbaarheid ervan. 

 

 

Bezetting

Naam Functie Vertegenwoordigt
L. Titulaer Voorzitter ProRail
M. Arnolds-Balkenende Lid ProRail
H. van Soest Lid ProRail
J. van Holsteijn Lid ProRail
T. van Iersel Lid ProRail
G. Timmerman Lid VRI (Strukton Rail)
J. Maijstré Lid VRI (VolkerRail)
K. Meekma Lid NL Ingenieurs (Arcadis)
E. Vittali Lid BWR (Railsupport)
J. Heeren Lid VRI (BAM Infra Rail)
A. Marasabessy Lid Opleidingsinstituten
G. van der Rijst Waarnemer ILT
L. van Vliet Waarnemer Inspectie SZW
M. Edwards Secretaris Stichting railAlert

 

Contactpersoon werkkamer Uitwerken Regelgeving

 

 

Huishoudelijk reglement werkkamers

 

Jaarplan Werkkamer Uitwerken Regelgeving 2018