Regelgeving Trein

Regelgeving Trein

Wet- en Regelgeving

Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet

 

RailAlert regelgeving

Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.

 

Zie de FAQ voor meer ondersteunende informatie.