Regelgeving Metro

Regelgeving Metro

 

Wet- en Regelgeving

Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid bij werken op en rond van metro railinfrastructuur zijn:

  • Wet lokaal spoor
  • Arbowet

 

Voor de Wet lokaal spoor kunt u kijken op de Overheid site. Op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport treft u een overzicht van overige wetten en besluiten.

 

RailAlert regelgeving

Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.

 

Zie de FAQ voor meer ondersteunende informatie.