Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over regelgeving

m.b.t. Elektrocutiegevaar (Trein, Tram en Metro). Als u op de oranje tekst klikt, krijgt u over dat

onderwerp aanvullende informatie.

Regelgeving Elektrocutiegevaar Hoofdspoor

 • Elektrocutiegevaar: welke regels heeft de branche opgesteld?

  De directie van ProRail en het bestuur van Stichting railAlert hebben in 2013 besloten de regelgeving die er is met betrekking tot het beheersen van de risico’s bij het werken aan elektrische installaties (RLN00128) onder de brengen bij railAlert. In 2015 is de 'nieuwe' werkkamer Regelgeving EV gestart met de voorbereiding hiervan.

   

  Doel

  Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoog-spanning) voor zowel railinfra als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrocutie.

   

  Door

  • Het onderbrengen van regelgeving bij railAlert.
  • Het creëren van bewustwording en verhogen van de EV kennis in de branche (met name ook de kabelinfra bedrijven/grondwerk-bedrijven).
  • Uniformeren van regelgeving en regimes voor Lokaal Spoor en railinfra. Streven naar een uniform aanwijsbeleid in de branche (eenduidigheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van EV functionarissen.
  • Inzage hebben en kunnen benoemen van alle lopende EV veiligheidsinitiatieven en daar waar de WK invloed op uit moet oefenen dit ook realiseren.

   

   

 • Elektrocutiegevaar: waar vind ik de regelgeving?

  Wet- en Regelgeving

  Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid (electrocutiegevaar) bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet
  • Wet lokaal spoor

   

  Voor de spoorwegwet kunt u kijken op de Overheid site. Op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport treft u een overzicht van overige wetten en besluiten.

   

  RailAlert regelgeving

  Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor (in ontwikkeling).

   

  Momenteel is de RLN00128 van kracht (ProRail regelgeving).

 • Wat is en doet de Werkkamer Regelgeving EV?

  De scope van de werkkamer is:

  • Het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoogspanning) voor zowel railinfra als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrocutie.
   • Creëren van draagvlak voor regelgeving.
   • Analyseren en rapporteren n.a.v. het veiligheidsdashboard voor de branche. Trends signaleren en bij betreffende werkkamers en/of organisaties neerleggen.

    

  De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Stimuleren en ondersteunen van de bedrijven, bij het organiseren van veilig werken.
  • Beheer van uitgewerkte regelgeving.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures, het ontwikkelen van de uitwerking van wet- en regelgeving.
  • Toetsen van resultaat van de regelgeving op de kwaliteit en praktische toepasbaarheid ervan. 
 • Wie zitten er namens de branche in de Werkkamer Regelgeving EV?

  Bezetting

  Naam Functie Vertegenwoordigt
  J. Heijmans Voorzitter NL Ingenieurs (SWECO)
  R. Vrolijk Lid Lokaal Spoor (HTM)
  H. Dufrenne Lid BWR (D&G Spoorinfra)
  M. van Ham Lid VRI (Dura Vermeer Railinfra)
  R. Voogt Lid VRI (BAM Infra Rail)
  A. van Velsen Lid ProRail
  L. Vliegenthart Lid Lokaal Spoor (RET)
  A. Weenen Lid ProRail
  I. De Jong Lid Lokaal Spoor (de Jong Veiligheidsdiensten)
  H. Cozijnsen Lid ProRail
  M. Rijkhoff Lid Lokaal Spoor (GVB)
  A. Bulté Lid Strukton
  M. Edwards Secretaris Stichting railAlert

    

  Huishoudelijk reglement werkkamers

   

 • Wat zijn de plannen van de Werkkamer Regelgeving EV voor dit jaar? Wat heeft de Werkkamer afgelopen jaar gerealiseerd?

  Bekijk hier het jaarplan en het resultaat van afgelopen jaar van de Werkkamer Regelgeving EV?

 • Staat (het antwoord op) uw vraag hier niet tussen?

  https://www.railalert.nl/railalert/contact

   

  of neem persoonlijk contact op met een van onze collega's.