Werkkamers railAlert

In de werkkamers van Stichting railAlert worden certificeringschema’s opgesteld en onderhouden die voor de branche van toepassing zijn. In certificeringschema’s zijn de eisen opgenomen die gesteld worden aan personen, middelen en systemen.

 

De stichting railAlert heeft 7 werkkamers voor respectievelijk Arbo (Arbocatalogus), Persoonscertificering, Productcertificering, SysteemcertificeringUitwerken Regelgeving, Regelgeving EV en Lokaal Spoor.

 

Alle werkkamers zijn paritair samengesteld. Afstemming tussen de werkkamers vindt plaats in het Centraal College van Deskundigen.