Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden

De Commissies Beoordelen Vakbekwaamheden (CBV NVW en CBV Techniek) zijn binnen het werkveld persoonscertificering primair verantwoordelijk voor:


1. Beoordelen kandidaat-examinatoren en (praktijk-) beoordelaars op basis van eisen opgesteld door de Werkkamer Persoonscertificering;

2. Toezien op de kwaliteit van de beoordeling van de vakbekwaamheid;
3. Behandelen van bezwaren tegen de uitslag conform de binnen railAlert vigerende procedure klacht, bezwaar en beroep;
4. Beoordelen van evaluaties, uitslaganalyses en rapportages toegeleverd door het bureau;
5. Signaleren en adviseren met betrekking tot de noodzaak tot aanpassen van onderdelen van het certificeringschema waarvan bij de uitvoering problemen zijn ontstaan;

6. Signaleren aan en adviseren van de directeur als beoordelaars niet voldoen aan de gestelde eisen.

 

Beide commissies vallen direct onder de directeur railAlert waardoor zij ten opzichte van de werkkamer persoonscertificering een onafhankelijke positie innemen. Vanwege de benodigde specialistische kennis is er een verdelen gemaakt in het aandachtsgebied. De CBV NVW richt zich op alle taken die onder het Normkader Veilig Werken (NVW) vallen. De CBV Techniek heeft de focus op de taken die als onderdeel van de erkenningsregeling van ProRail zijn opgenomen in de lijst van veiligheid kritische technische taken; de ACD00114.

 

CBV-NVW

Naam Functie Vertegenwoordigt
A. Hoes Voorzitter BWR (Oilfield Rail & Road B.V.)
C. de Vink Lid VRI (Strukton Rail B.V.)
E. Scholten Lid BWR (D.Z. B.V.)
J. Romers Lid VRI (VolkerRail SAFAC B.V.)
L. Jeurissen Lid VRI (BAM Infra Rail B.V.)
P. Nusse Secretaris Stichting railAlert 

 

CBV-Techniek

Naam Functie Vertegenwoordigt
J. Oosthuizen Voorzitter Lokaal Spoor (GVB Amsterdam)
E. Baars Lid VRI (Strukton Rail B.V.)
G. Kroeze Lid Railcenter
A. Huijskes Lid Railcenter
R. Bult Lid VRI (Strukton Rail B.V.)
W. Okken Lid VRI (ASSET Rail B.V.)
P. Nusse Secretaris Stichting railAlert