Centraal College van Deskundige

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) bestaat uit de voorzitters van de werkkamers. De CCvD heeft een adviserende rol aan het bestuur. Het bestuur stelt uiteindelijk vast.

 

De voorzitters worden voor een periode van drie jaar aangesteld met optie voor een tweede termijn. Zij vertegenwoordigen de branche.

 

Naam Functie Vertegenwoordigt
J.C. Hofker Voorzitter railAlert
H. de Lange Lid Werkkamer Lokaal Spoor
H. Roodhardt Lid Werkkamer Persoonscertificering
T. de Vries Lid Werkkamer Systeemcertificering
L. Titulaer Lid Werkkamer Uitwerken Regelgeving
J. Heijmans Lid Werkkamer Regelgeving EV
J. Pruntel Lid Werkkamer Productcertificering
E. Weerepas Lid Werkkamer Arbo

 

 

 Huishoudelijk reglement railAlert Centraal College van Deskundigen