Werkkamer Productcertificering

Werkkamer Productcertificering

Scope

De scope van de werkkamer is de certificering van werkplekbeveiligingsmiddelen en middelen ter voorkoming van elektrocutiegevaar die in of nabij de railinfrastructuur gebruikt worden.

 

 

Verantwoordelijkheden 

De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Opstellen van het beleid tav de borging van veilige en infra compatibele werkplek-beveiligingsmiddelen in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringschema’s.
  • Aan het bestuur voorstellen van de afdracht per certificering ter dekking van de ontwikkelkosten.
  • Opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.

 

 

Bezetting

Naam Functie Vertegenwoordigt
J. Pruntel Voorzitter namens VRI (Asset Rail)
H. Verbruggen Lid namens VRI (Strukton Rail)
H. Oostdijk Lid Certificerende Instellingen (HHC-DRS Inspecties)
L. van der Poel Lid Leveranciers (Dual Inventive)
A. Saarloos Lid ProRail A&T
J. van Holsteijn Lid ProRail Afd. Veiligheid
M. van Wijlen Lid Branchever. Werkplek beveiligingsbedrijven Railinfra (Oilfield)
R. Wissink Lid NL Ingenieurs (Sweco)
K. van den Berg Secretaris Stichting railAlert

 

Contactpersoon werkkamer Productcertificering

 

 

Huishoudelijk reglement werkkamers

 

Jaarplan Werkkamer Productcertificering 2018