Werkkamer Productcertificering

Werkkamer Productcertificering

Scope

De scope van de werkkamer is de certificering van werkplekbeveiligingsmiddelen en middelen ter voorkoming van elektrocutiegevaar die in of nabij de railinfrastructuur gebruikt worden.

 

 

Verantwoordelijkheden 

De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • Opstellen van het beleid tav de borging van veilige en infra compatibele werkplek-beveiligingsmiddelen in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur.
  • Het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringschema’s.
  • Aan het bestuur voorstellen van de afdracht per certificering ter dekking van de ontwikkelkosten.
  • Opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.

 

 

Bezetting

Naam Functie Vertegenwoordigt Termijn tot
J. Pruntel Voorzitter namens VRI (Asset Rail) juni 2021
H. Verbruggen Lid namens VRI (Strukton Rail) januari 2018
Lid Certificerende Instellingen  vacant
L. van der Poel Lid Leveranciers (Dual Inventive) januari 2022
A. Saarloos Lid ProRail A&T december 2019
J. van Holsteijn Lid ProRail Afd. Veiligheid april 2022
M. van Wijlen Lid Branchever. Werkplek beveiligingsbedrijven Railinfra (Oilfield) januari 2019
R. Wissink Lid NL Ingenieurs (Sweco) December 2020
K. van den Berg Secretaris Stichting railAlert mei 2020

 

Contactpersoon werkkamer Productcertificering

 

 

Huishoudelijk reglement werkkamers

 

Jaarplan Werkkamer Productcertificering 2018