Productcertificering

Productcertificering

Certificeringsregeling Productregister/Stickers Houten hekwerk

 

 

Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om alleen nog met gecertificeerde mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen te werken. Sinds 1 april 2015 moeten deze ook zijn voorzien van een railAlert sticker.
Er is voor certificering gekozen om structuur aan te brengen in het proces en kwaliteit te borgen van de middelen die worden gebruikt ter voorkoming van aanrijdingen. Met het proces van productcertificering is er een kwalitatief goed proces dat ervoor zorgt dat met veilige en gekeurde middelen wordt gewerkt. De stickers op de middelen maken het zichtbaar voor de gebruiker dat de middelen zijn toegelaten.

Werkwijze

  • Het werkplekbeveiligingsmiddel aanmelden voor certificering kan bij de stichting railAlert via info@railalert.nl 
  • RailAlert zorgt ervoor dat het middel bij ProRail wordt aangemeld voor de toets op de infracompatibiliteit. Het streven is om het toetsingskader te publiceren op de website van railAlert zodat dit een transparant onderdeel van het toetsingskader wordt. 
  • In de werkkamer productcertificering wordt besloten of het om een “vast” middel of “mobiel” middel gaat. Als het een mobiel middel betreft dan volgt het railAlert certificeringsproces. Is het een vast middel dan kun je het middel aanmelden bij ProRail 
  • Als het railAlert certificeringstraject wordt gevolgd, dan selecteert je als leverancier een Inspectie Instelling die uiteindelijk het veiligheidsdossier zal beoordelen.  
  • De Inspectie Instelling toetst het middel aan geldende wet- en regelgeving zoals Nationale en Europese normen, en geeft uiteindelijk namens railAlert een productcertificaat af. 
  • Op basis van het productcertificaat kan je bij railAlert de stickers bestellen die vervolgens op de gecertificeerde middelen moeten worden aangebracht. 

 

Voor meer informatie zie de certificeringsregeling.

 

Op dit moment zijn er door railAlert alleen mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen voor Hoofdspoor gecertificeerd. Het streven is om in de toekomst ook middelen voor Lokaal Spoor (tram en metro) te certificeren.

 

Voor hoofdspoor zijn gecertificeerd:

* Fysieke afschermingen (hekwerken)

* Zelfsignalerende kortsluitlansen

 * Automatische Gegeranadeerde Waarschuwingsinstallaties

 

Zie de catalogus voor een overzicht van de reeds gecertificeerde middelen.

 

 Afbakening van de gevaarzone

Voor de als markering en afbakening gebruikte materialen, meestal linten en kettingen, geldt geen certificeringsregeling. De gebruikte materialen zijn erg divers; een verplichte certificering zal voor de markt voornamelijk beperkingen geven.

Wel zijn er enkele generieke veiligheidseisen gesteld aan deze markeringen:

 

* Deze mag bij belasting niet in de gevarenzone komen

* Hoogte minimaal 80 cm.

* aanwijzingen en instructie in het Nederlands

* Materiaal moet electrisch geïsoleerd  zijn zodat spanning niet getransporteerd kan worden

* Materiaal moet bij weinig licht ook goed zichtbaar zijn