Certificeringsregeling

Voor het certificeren van werkplekbeveiligingsmiddelen is een aantal onderwerpen relevant:

1. Een stroomschema: of een middel gecertificeerd moet worden?

2. Het certificeringschema voor werkplekbeveiligingsmiddelen tegen aanrijdgevaar
3. Toetsingskader, vast te stellen door de werkkamer. De infrabeheerder kan hierbij aanvullende eisen stellen voor de infracompatabiliteit. Zie het document hieronder voor de eisen aan infracompatibiliteit die ProRail stelt.
4. Keuze en overzicht met inspectie instellingen

Om het proces gestructureerd te laten verlopen kunt u, als leverancier/producent in de beginfase uw middel aanmelden bij info@railalert.nl als loket voor productcertificering. Alle relevante informatie over productcertificering vindt u terug in de documenten hieronder.

 

Document Versie                 Publicatie datum

Productcertificeringschema

werkplekbeveiligingsmiddelen

1.4

2-07-2018

Toetscriteria infracompatibiliteit ProRail (dit 

is een voorbeeld, de actuele criteria zijn opvraagbaar bij ProRail)

BIFC-WPBM-000.4

22-11-2016

Handhavingsdocument

1.0

 

Aangemelde middelen bij railAlert

1.28

5-3-2018

 

Na aanmelding bij railAlert zal worden vastgesteld of een middel vast of mobiel is.

Indien vast, dan kan het middel bij ProRail worden aangemeld voor beoordeling en toelating.

Mobiele middelen kunnen het certificeringsproces van railAlert doorlopen, zoals beschreven in het certificeringschema.

Voor nieuw gecertificeerde middelen vraagt stichting railAlert een fee van €2000 per middel, deze fee wordt via de inspectie instelling verrekend.