Werkkamer Persoonscertificering

Werkkamer Persoonscertificering

Scope

De scope van de werkkamer is de certificering van personen voor taken waarvan een medewerker moet kunnen aantonen dat hij beschikt over de vereiste vakbekwaamheid. Het betreft taken die;

  • in het NVW en/of VVW zijn opgenomen.
  • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn en binnen de scope van stichting railAlert vallen.
  • door in railAlert vertegenwoordigde partijen aangewezen zijn,  buiten de scope van stichting railAlert vallen, maar waarvan certificering wel door het bestuur  van stichting railAlert  geaccepteerd is.

 

N.B. In railAlert zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, NL ingenieurs, de Branchevereniging voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellens Railinfra en de railinfrabeheerders in Nederland.

 

 

Verantwoordelijkheden

De werkkamer is verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van het beleid ten aanzien van de borging van de vakbekwaamheid in de railinfrastructuur ter goedkeuring en vaststelling door het bestuur.
  • het opstellen van richtlijnen en procedures en het ontwikkelen van certificeringschema’s.
  • aanwijzen van gedelegeerde opdrachtgevers of projectleiders t.b.v. het ontwikkelen van certificeringschema’s en examens.
  • In overleg met gedelegeerde opdrachtgevers (GO’s) instellen van klankbordgroepen,
  • opstellen en beheren van een bezwaar- en beroepsprocedure.

 

 

Bezetting

Naam Functie Vertegenwoordigt
H. Roodhardt Voorzitter Stichting railAlert/ProRail
R. Dirven Lid ProRail
A. Estirado Lid BWR (SpoorTotaal)
J. Raats Lid NL Ingenieurs (Movares)
W. Franken Lid ProRail
J. Gabriels Lid Railinfra opleidingen
J. van Holsteijn Lid ProRail
B. Kollee Lid VRI (BAM Rail)
M. van Vugt Lid VRI (Strukton Rail B.V.)
L. Wentinck Lid Lokaal Spoorbedrijven (RET)
P.A. Nusse Secretaris Stichting railAlert

 

Contactpersoon werkkamer Persoonscertificering

 

 

Huishoudelijk reglement werkkamers

 

Jaarplan Werkkamer Persoonscertificering 2018