Medische en psychologische eisen

Voor een aantal veiligheidstaken die onder de Normenkader Veilig Werken (NVW) regelgeving vallen, gelden aanvullende medische of  psychologische eisen.

 

Document Versie Publicatie datum
Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 2.4 28-02-2017
Psychologische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 1.4 28-02-2017

 

 

De keuringen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) goedgekeurde en erkende keuringsinstellingen en waarmee railAlert een overeenkomst heeft.

 

De eisen waar de keuringsinstituten aan moeten voldoen zijn vastgelegd in de Erkenningsregeling voor keuringsinstituten.

 

U kunt voor keuringen bij de volgende instellingen terecht.

 

Medisch:

ArboNed

Arbo Unie

Zorg van de Zaak

 

Psychologisch:

ArboNed

Human Company

PKG Bedrijfspsychologen

TestNed