Medische en psychologische eisen

Voor een aantal veiligheidstaken die onder de Normenkader Veilig Werken (NVW) regelgeving vallen, gelden aanvullende medische of  psychologische eisen.

Document Versie Publicatie datum
Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 2.5 1-7-2018
Psychologische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 1.4 28-02-2017

 

Bovengenoemde keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door keuringsinstituten die:

 

a) door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend zijn (zie erkende keuringsinstellingen) èn waarmee railAlert een overeenkomst heeft of

b) door railAlert erkend zijn op grond van haar eigen ‘Erkenningsregeling voor keuringsinstituten’.

 

Aanvraagformulier voor aanvragen Erkenning Keuringsinstituut.

 

U kunt voor keuringen bij de volgende instellingen terecht.

 

Medisch:

ArboNed

Arbo Unie

Zorg van de Zaak

Medical Easy

 

Psychologisch:

ArboNed

Human Company

PKG Bedrijfspsychologen

TestNed

 

Arts-deskundige

Ten aanzien van de belastbaarheidseis Kleuren zien kan de uitslag van de test aanleiding geven tot een nader oordeel. Hierbij kan de keuringsarts, na akkoord van de werkgever van de keurling, besluiten een arts deskundige in te schakelen. De arts-deskundige verricht zelf geen keuringen, maar geeft de keuringsarts alleen advies. Door de  specialisatie van arts-deskundigen kunnen deze artsen de keuringsarts verdergaand inzicht geven in de eisen en risico’s ten aanzien van werken op of nabij het spoor.

 

Om als arts-deskundige advies te mogen geven is een overeenkomst met Stichting railAlert vereist. Een keuringsarts kan zich voor advies van een aangewezen arts-deskundige wenden tot:

Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland BV (IKA Ned)

 

 

De arts-deskundige staat genoemd in artikel 3.3.3.a van de ‘Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken in het kader van VVW-Trein, VVW-Tram en VVW-Metro, versie 2.5 d.d. 1-7-2018’