Medische en psychologische eisen

Voor een aantal veiligheidstaken die onder de Normenkader Veilig Werken (NVW) regelgeving vallen, gelden aanvullende medische of  psychologische eisen.

 

Document Versie Publicatie datum
Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 2.4 28-02-2017
Medische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken vanaf 1-7-2018 2.5 1-7-2018
Psychologische geschiktheidseisen m.b.t. uitvoering van veiligheidstaken 1.4 28-02-2017

 

Bovengenoemde keuringen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door keuringsinstituten die:

 

a) door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkend zijn (zie erkende keuringsinstellingen) èn waarmee railAlert een overeenkomst heeft of

b) door railAlert erkend zijn op grond van haar eigen ‘Erkenningsregeling voor keuringsinstituten’.

 

Aanvraagformulier voor aanvragen Erkenning Keuringsinstituut.

 

U kunt voor keuringen bij de volgende instellingen terecht.

 

Medisch:

ArboNed

Arbo Unie

Zorg van de Zaak

Medical Easy

 

Psychologisch:

ArboNed

Human Company

PKG Bedrijfspsychologen

TestNed