Klacht, bezwaar of beroep

RailAlert heeft een procedure voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep met betrekking tot examinering en certificering van personen. In de procudure kunt u vinden hoe en bij wie u uw klacht, bezwaar of beroep kunt indienen en hoe deze door de railAlert Commissie Beoordelen Vakbekwaamheden wordt behandeld.

 

Document Versie Publicatie datum
Reglement Bezwaar en Beroep 1.0 28-02-2017
Klachtenregeling 1.0 28-02-2017
Bezwaarformulier 1.0 17-06-2011
Klachtenformulier 1.0 15-09-2011

 

Een klacht, bezwaar of beroep dient altijd schriftelijk (per e-mail of als brief) binnen de daarvoor geldende termijn te worden ingediend. Voor het indienen van een klacht of een bezwaar moet u gebruikmaken van de onderstaande formulieren:

 

Na invullen kunt u het versturen naar info@railalert.nl