Klacht, bezwaar of beroep

RailAlert heeft procedures voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep met betrekking tot examinering en certificering van personen. In de regelementen kunt u vinden hoe en bij wie u uw klacht, bezwaar of beroep kunt indienen en op welke wijze, en door wie, afhandeling plaats vindt.

 

Document
Reglement Bezwaar en Beroep Persoonscertificering 
Klachtenregeling
Bezwaarformulier
Klachtenformulier

 

Een klacht, bezwaar of beroep dient altijd schriftelijk (per e-mail of als brief) binnen de daarvoor geldende termijn te worden ingediend. Voor het indienen van een klacht of een bezwaar moet u gebruikmaken van de formulieren.

 

Na invullen kunt u het versturen naar info@railalert.nl