Geldigheid certificaten

In elk certificeringsschema worden voorwaarden benoemd. Eén daarvan is de geldigheidsduur. In het document "Geldigheidsduur van certificaten, medische en psychologische keuringen" is aangegeven hoe lang uw certificaat geldig is. De voorwaarden voor de geldigheid en voor het verlengen van de geldigheid (her-certificering) staan beschreven in het betreffende certificeringsschema.

 

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan is een certificaat ongeldig. Zodra een certificaat ongeldig is mag de betreffende taak niet uitgevoerd worden.

 

Document
Geldigheidsduur van Certificaten Medische en Psychologische keuringen