Geldigheid certificaten

Aan elk certificeringsschema zijn voorwaarden verbonden. Eén daarvan is de geldigheidsduur. In Geldigheidsduur van Certificaten kunt u nagaan hoe lang uw certificaat geldig is. De voorwaarden voor de geldigheid en voor het verlengen van de geldigheid (her-certificering) staan beschreven in het specifieke certificeringsschema.

 

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan is een certificaat ongeldig en wordt het geschorst (tijdelijk intrekken) of definitief ingetrokken. Zodra een certificaat ongeldig is mag de betreffende taak niet uitgevoerd worden.

 

Document Versie Publicatie datum
Geldigheidsduur van Certificaten MO/PO 2.4 28-11-2017