Persoonscertificering

Persoonscertificering

Certificeringsschema's                           

 

 

Het doel van Persoonscertificering is het eenduidig definiëren en het borgen van vakbekwaamheidseisen voor veiligheidstaken die vallen onder de Normkader Veilig Werken (NVW) regelgeving. In de erkenningsregeling van ProRail zijn is een lijst van veiligheidskritische technische taken opgenomen (ACD00114).

 

Via de volgende link komt u uit bij de railAlert certificeringsschema's.