Persoonscertificering

Persoonscertificering

Certificeringsschema's                           

 

 

Het doel van Persoonscertificering is dat personen met een veiligheidstaak of een veiligheid kritische taak hebben aangetoond te beschikken over de vereiste vakbekwaamheid voor de betreffende taak.

Stichting railAlert stelt, op basis van Normkader Veilig Werken (NVW) eisen aan personen met een veiligheidstaak.

ProRail stelt, op basis van de ACD00114 (onderdeel van haar erkenningsregeling) en op basis van van haar Veiligheids Management Systeem (VMS ProRail) eisen aan personen met een Veiligheid Kristische Technische Taak (VKTT).