VKTT ProRail (Extern)

ProRail heeft een aantal taken als Veiligheidkritisch technisch bestempeld. Dit zijn taken waarbij het verkeerd uitvoeren kan leiden tot een groot afbreukrisico voor veiligheid of beschikbaarheid. Voor het mogen uitoefenen van deze taken is een certificaat vereist. In de ProRail ACD00114 lijst staat aangegeven om welke taken dit gaat.

 

 

ProRail hanteert de volgende onderverdeling in vakbekwaamheden:

 

Draagsysteem           Geleidingsysteem       

Energievoorzieningsysteem

 

 

De vakbekwaamheden Treinbeveiligingssysteem zijn gesplitst in branches Spooraannemers en Onderhoudsaannemers en branche Ingenieursbureaus.

 

Treinbeveiliging Aannemers     Treinbeveiliging Ingenieurs

 

 

De certificeringsschema’s van en de toetsen voor de taken "Thermietlassen van spoorstaven" en "Elektrisch lassen van bovenbouwconstructies" zijn ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Lastechniek .