Veiligheidstaken NVW

Het Normenkader Veilig Werken (NVW) is bedoeld voor mensen en organisaties die werken bij of in opdracht van een railinfrabeheerder (trein, metro of tram) in of nabij de railinfra waarbij sprake kan zijn van aanrijd- en of elektrocutiegevaar.

De railinfrabeheerder heeft in het kader van zijn (beheer)taak een verantwoordelijkheid voor integrale veiligheid waaronder de arbeidsveiligheid. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid is in samenwerking met de branche, regelgeving opgesteld voor het omgaan met de installatie-specifieke risico’s: Het Normenkader Veilig Werken (NVW), de Voorschriften Veilig Werken (VVW’s) en de Brancherichtlijnen. Als een uitvloeisel hiervan zijn per type railvervoer taken benoemd waarvoor een persoon gecertificeerd moet zijn om deze uit te mogen voeren.

 

 

Trein
Metro
Tram