Veiligheid Kritische Technische Taken ProRail medewerkers (VMS)

Veiligheid kritische technische taken uitsluitend voor ProRail medewerkers

 

ProRail heeft, voor haar eigen medewerkers, enkele taken als Veiligheid Kritisch Technisch bestempeld. Deze taken zijn benoemd in het Veiligheid Management Systeem (VMS) van ProRail.  

 

 

Taak Certificeringschema Overige Praktijkbeoordeling

Calamiteiten Operator Tunnel

Technische Instalaties (CO-TTI)

Schema Beoordelingslijst
Installatieverantwoordelijk Baan (IVB) Schema

Instructie tabbladen

VBD IVB (PDF) Instructie tabbladen VBD IVB (Word)

 

 

 

 

Beoordelingslijst VBD 

 

Beoordelingslijst Houding

en gedrag

Bedieningsdeskundige OBI Algemene informatie

Schema

 

Bedieningsdeskundige OBI 1500 V

Schema

 Info werkplekexamen Manager

 

Info werkplekexamen vakdeskundige EV

Installatieverantwoordelijke A

In ontwikkeling