Veiligheidstaken Trein

Het Normenkader Veilig Werken (NVW) stelt voor de railinfrastructuur branche de kaders voor het organiseren van de ARBO veiligheid. Het NVW is van toepassing op de gehele procesketen, van de initiatieffase tot en met de sloop. In de Voorschriften Veilig Werken (VVW’s) worden die kaders vervolgens in concrete regels vertaald, waarbij elke railsysteem een eigen VVW heeft.


Het VVW Trein is de uitwerking van het NVW-kader, gericht op het aanrijdgevaar en het elektrocutiegevaar voor het railsysteem trein, inclusief Hogesnelheidslijn (HSL) en Betuweroute (BR).

Voor personen die een directe invloed hebben op de arbeidsveiligheid van het personeel – veiligheidstaken uitoefenen – gelden kenniseisen, vakbekwaamheidseisen en eventueel medische/psychologische geschiktheidseisen. Zowel de kennis- en vakbekwaamheidseisen als de medische/psychologische geschiktheidseisen moeten aantoonbaar geborgd zijn en met een vastgestelde regelmaat worden getoetst.

 

In de onderstaande tabel vindt u alle veiligheidstaken uit het VVW Trein waarvoor een certificaat vereist is.