Veiligheidstaken Tram

Het Normenkader Veilig Werken (NVW) stelt voor de railinfrastructuur branche de kaders voor het organiseren van de ARBO veiligheid. Het NVW is van toepassing op de gehele procesketen, van de initiatieffase tot en met de sloop. In de Voorschriften Veilig Werken (VVW’s) worden die kaders vervolgens in concrete regels vertaald, waarbij elke railsysteem een eigen VVW heeft.


Het VVW Tram is de uitwerking van het NVW-kader, gericht op het aanrijdgevaar en het elektrocutiegevaar voor het railsysteem tram van de vier trambaanbeheerders in Nederland; Gemeente Vervoer Bedrijf Amsterdam (GVB), HTM Personenvervoer N.V. (HTM), Rotterdamsche Elektrische Tram N.V. (RET)  en Regiotram Utrecht (RTU).

 

Voor personen die een directe invloed hebben op de arbeidsveiligheid van het personeel – veiligheidstaken uitoefenen – gelden kenniseisen, vakbekwaamheidseisen en eventueel medische/psychologische geschiktheidseisen. Zowel de kennis- en vakbekwaamheidseisen als de medische/psychologische geschiktheidseisen moeten aantoonbaar geborgd zijn en met een vastgestelde regelmaat worden getoetst.

 

In de onderstaande tabel vindt u alle veiligheidstaken uit het VVW Tram, waarvoor een certificaat vereist is.

 • VVW Tram

  Taak

  Certificerings-

  schema

  Overige Praktijkbeoordeling
  Lwb tram In ontwikkeling
  Vhp tram Schema