Certificeringsschema’s

Veiligheidstaken NVW VKTT (ACD00114   VKTT ProRail medewerkers (VMS)

 

 

De vakbekwaamheidseisen zijn per taak vastgelegd in certificeringsschema’s. In elk certificeringsschema is tevens de bijbehorende beoordelingssystematiek vastgelegd. Deze taken zijn onderverdeeld in Veiligheidstaken in het kader van het Normenkader Veilig Werken (NVW), Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor personen die een taak uitoefenen waarbij de uitoefening daarvan een groot afbreukrisico met betrekking tot RAMS-aspecten is, Veiligheid Kritische Technische Taken voor ProRail intern.

 

Veranderingen in regelgeving of techniek, maar ook ervaringen uit de praktijk kunnen leiden tot aanpassingen in certificeringsschema's en beoordelingssystematiek. Op de website staan altijd de vigerende versies. Let op dat u deze gebruikt!

 

De toetsen worden afgenomen door het Bureau Toetsing en Certificering (BTC). Gegevens over toetsen zoals tijden, locaties, leveringsvoorwaarden en de inzageprocedure vindt u op de website van BTC. 

 

Opleidingen en trainingen voor veiligheidstaken onder het Normenkader Veilig Werken en Veiligheid Kritische Technische Taken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van railAlert. U kunt hierover onder andere nadere informatie vinden op de website van railcenter.

 

Aanvullende informatie over de geldigheid van certificaten of het indienen van een klacht, bezwaar of beroep vindt u onder Voorwaarden en procedures