Certificeringsschema’s

NVW              VKTT (extern)    VKTT (intern)

 

 

De vakbekwaamheidseisen zijn per taak vastgelegd in certificeringsschema’s. Bij elk certificeringsschema is tevens de bijbehorende beoordelingssystematiek vastgelegd. Deze taken zijn onderverdeeld in Veiligheidstaken in het kader van Normenkader Veilig Werken (NVW), Veiligheid Kritische Technische Taken (VKTT) voor externe bedrijven op ProRail terrein, Veiligheid Kritische Technische Taken voor ProRail intern.

 

Veranderingen in regelgeving of techniek, maar ook ervaringen uit de praktijk kunnen leiden tot aanpassingen in certificeringsschema's en beoordelingssystematiek. Let op dat u de vigerende versie gebruikt. Via deze website kunt u altijd de meest recente versie downloaden.

 

De toetsen worden afgenomen door het Bureau Toetsing en Certificering (BTC). Gegevens over toetsen zoals tijden, locaties, leveringsvoorwaarden en de inzageprocedure vindt u op de website van BTC. 

 

Opleidingen en trainingen voor veiligheidstaken onder het Normenkader Veilig Werken en Veiligheid Kritische Technische Taken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van railAlert. U kunt hierover onder andere nadere informatie vinden op de website van railcenter.

 

Aanvullende informatie over de geldigheid van certificaten of het indienen van een klacht, bezwaar of beroep vindt u op de pagina Voorwaarden en procedures