Rapportages uit het Veiligheidsdashboard

Elk kwartaal maakt railAlert rapportages op basis van gegevens uit het Veiligheidsdashboard. We geven hiermee inzicht in de trends en in de verschillende typen van incidenten. Bedrijven krijgen adviezen wat ze zelf kunnen doen om de veiligheid op die punten te verbeteren. Ieder kwartaal kiezen we een thema waarbij we met extra grafieken meer inzicht bieden in de incidenten die zich hebben voorgedaan. Dit kwartaal kun je extra rapportages lezen over val-struikelincidenten en over incidenten met voertuigen. De rapportages staan op onze website.

 

De KAM-managers van de spoorbedrijven kiezen ieder kwartaal de onderwerpen voor de rapportages uit, zodat deze goed aansluiten bij de behoeften van de branche. Branchebedrijven kunnen de gegevens uit het Veiligheidsdashboard gebruiken om hun eigen veiligheidsprogramma te verbeteren. “We zien nu bijvoorbeeld dat er veel struikelincidenten en kneuzingen zijn, en uit inspecties van ProRail blijkt dat de bouwterreinen regelmatig niet opgeruimd zijn”, zegt Koen van den Berg van railAlert. “’De werkplek netjes houden’ zou dan een speerpunt kunnen worden van de aannemer.” De rapportages worden gemaakt door Koen van den Berg van railAlert en Yannick Flebus die tot medio februari 2017 stage loopt bij railAlert. “We geven generieke aanbevelingen, waar bedrijven zelf iets mee kunnen doen”, aldus Koen.

 Garbage in...
Graag willen we nogmaals het belang onderstrepen van het tijdig melden van incidenten. ‘Garbage in is garbage out’. Met andere woorden: als we van de branche incomplete of foutieve informatie krijgen, zie je dit terug in minder sterke of zelfs irrelevante rapportages. Blijf dus op tijd melden en zorg dat alle informatie correct en compleet wordt ingevoerd. Niet alleen incidenten, maar ook alle bijna-incidenten en gevaarlijke situaties zijn interessant voor de analyses. Incidenten meld je via de website van railAlert