Nieuw certificeringstraject taak Technisch Leider Baan

ProRail en de sector zijn overeengekomen dat er per techniekveld veiligheidstaken komen in plaats van ‘kritische taken’. Doel hiervan is het vakmanschap op dit punt aantoonbaar te maken. Dit past in het nieuwe model van technisch vakmanschap, en het sluit aan bij de eisen uit de spoorwegwet. Afgesproken is te beginnen met de taak Technisch Leider Baan (TL-Baan). RailAlert ontwerpt hiervoor het certificeringstraject. Het certificeringsschema voor deze taak is inmiddels gereed, het beoordelingsmateriaal is in ontwikkeling. In november vindt de pilot plaats.

 

De examinering van de Technisch Leider Baan heeft de volgende vorm:

  • Een vrijwillige diagnostische (digitale) instaptoets, om eventuele lacunes in kennis op te sporen en ontwikkelpunten vast te stellen
  • Een praktijktoets in een simulatieomgeving, om basisvaardigheden van het vakmanschap aan te tonen. Het examen wordt beoordeeld door examinatoren, die door railAlert zijn benoemd
  • Een praktijkbeoordeling, om het vakmanschap in de werkelijke praktijk aan te tonen. De praktijkbeoordeling wordt afgenomen door praktijkbeoordelaars. Deze komen uit de organisatie van de examenkandidaat en zijn gecertificeerd door railAlert.