28 oktober – Startbijeenkomst programma Technisch Vakmanschap

Op vrijdag 28 oktober vindt in Amersfoort de kick-off plaats van het programma Technisch Vakmanschap (TVMS). Het programma moet leiden tot een eigentijdse en toekomstgerichte opleiding die alle medewerkers in de railsector voorziet van een brede basiskennis.

ProRail, railAlert, Railcenter en Erkende Aannemers hebben uitgesproken dat het opleiden van vakmensen beter kan en moet. Door gezamenlijk te komen tot een nieuwe manier van opleiden wordt een kanteling beoogd naar een meer continue competentieontwikkeling. Van aandacht voor het detail naar samenhang, van solistisch optreden naar samenwerking, van afbakening naar verbreding en van leren naar blijvend ontwikkelen. Dit alles om de prestaties op het spoor verder te verbeteren.

Een welkom initiatief
In de afgelopen maanden heeft een projectteam onder leiding van programmamanager Hans Herweijer een plan van aanpak opgesteld. Ook heeft Hans alle erkende aannemers bezocht om de plannen te presenteren. Tijdens deze roadshow bleek er enthousiasme en draagvlak voor het TVMS-programma. “De aannemers zijn blij dat dit initiatief is genomen en dat er een kanteling gaat plaatsvinden”, zegt hij. “Sommige bouwers vragen nu al om concrete informatie op basis waarvan ze binnen hun eigen organisatie aan de slag kunnen.”

Gezamenlijk de schouders eronder
Het is de bedoeling dat de sector straks gezamenlijk input levert voor de invulling van het nieuwe opleidingstraject. Tijdens de kick-off daarvan op 28 oktober, waarvoor alle aannemers in de spoorsector inmiddels een uitnodiging hebben ontvangen, zal concrete informatie worden gegeven over de diepgang van het programma en de consequenties ervan voor de eigen organisatie. Doel van de kick-off is, naast informeren, ook commitment creëren bij de deelnemers. Want daarmee staat of valt het programma, aldus Hans. “We hebben mensen nodig die zich honderd procent betrokken voelen bij het onderwerp en die gedreven zijn om kartrekker te worden binnen de eigen organisatie. Daarvoor reiken we in Amersfoort concrete handvatten aan, zodat iedereen bij wijze van spreken de volgende dag al aan de slag kan.”

Blijf op de hoogte
Op de hoogte blijven? Er is een digitale nieuwsbrief over Technisch Vakmanschap in voorbereiding. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via tvms@railalert.nl.