Veilig werken volgens...

Tjark de Vries van Strukton Rail

 

 Iedereen veilig en gezond uit en thuis: daar staat Strukton voor. Kwaliteit, veiligheid en arbeidsomstandigheden hebben altijd prioriteit 1. En dat, terwijl de druk om een werk af te krijgen binnen de afgesproken tijd enorm hoog is. We spreken hierover met Tjark de Vries, directeur van Strukton Rail.

 

 

 

“Niets is funester voor veiligheid dan 30 dagen dezelfde omstandigheden en dan de 31e dag net iets afwijkends.”

Bij de receptie van Strukton Rail heet een levensgroot bord met de life saving rules je welkom. In de vergaderzaal hangen flipovers met veiligheidsrichtlijnen. Op tafel ligt de toolbox 24safe. Aán tafel zit de bevlogen directeur Tjark de Vries, die vol vuur vertelt over zijn werk, en wat veiligheid daarin betekent. “Veiligheid speelt hier een prominente rol, op alle vlakken en op alle niveaus”, betoogt hij. “In de missie en visie, bij opleidingen en bijscholing, in het vakmanschap, tijdens toolbox-bijeenkomsten, noem maar op.” De instructies van de LWB’er zijn heilig. “Oók als je al dagen- of wekenlang op dezelfde locatie werkt. Niets is funester voor veiligheid dan 30 dagen dezelfde omstandigheden en dan de 31e dag net iets afwijkends.”

 

Solo werken
Strukton Rail wil medewerkers coachen op het gebied van veiligheid, en niet primair straffen bij fouten. “Hoewel soms wel blijkt dat iemand niet (meer) geschikt is voor een bepaalde taak, omdat hij niet meegegroeid is in de nieuwe manier van werken, waarbij veiligheid op nummer 1 staat”, zegt Tjark. “Het is dan aan de manager om hem hierop aan te spreken”, benadrukt hij. “Dat mag je niet verwachten van een collega die al tien jaar samen met hem werkt.” Al komt dat laatste steeds minder voor. “Vroeger had je ploegen die altijd samen werkten. Nu komen mensen vaak solo op de werkplek. Dat komt doordat we te maken hebben met pieken en dalen in de werkdruk. Dit heeft ook gevolgen voor het veiligheidsbeleid: hoe instrueer je onderaannemers? Hoe zorg je dat zij zorgvuldig omgaan met de veiligheidsvoorwaarden? Dit zijn zaken die je op orde moet hebben om trede vier van de veiligheidsladder te bereiken.”

 

Regelgeving versus praktijk
Tjark merkt op, dat de noodzakelijke veranderingen in houding en gedrag om naar niveau 4 te geraken, slechts bij collega’s beklijven, als ze er veel en continue aandacht aan geven. “Maar het geeft ons wel de druk om onze nieuwe missie nét wat sneller in te voeren. Onze drive is: menselijk leed voorkomen en minder langdurig verzuim.” Binnen zijn organisatie heeft iedereen de opdracht om een werk stil te leggen, als er iets gebeurt waardoor de veiligheid in het gedrang komt. “We proberen een sfeer te creëren waarin mensen het comfort, de veiligheid, voelen om dit te doen”, legt Tjark uit. “We willen de druk om te kiezen tussen veiligheid en productie niet op de werkvloer leggen.”

 

“Binnen onze organisatie heeft iedereen de opdracht om een werk stil te leggen, als er iets gebeurt waardoor de veiligheid in het gedrang komt.”

Korset
Soms is het lastig. Dan voelt veiligheid als een korset. Zo hebben medewerkers soms moeite met de strenge regels rondom het spoor oversteken. “Dan vraag ik ze: hoe zou jij de regels dan willen maken? Dat je zelf mag oversteken bij een bekend spoor? Maar wat is ‘bekend’? En dat het niet mag bij een druk bereden spoor? Maar wanneer noem je een spoor ‘druk bereden’? Bij vier treinen per uur? Acht? Tien? Zo ontdekken mensen dat het nog niet meevalt om sluitende veiligheidsregels op te stellen. Daarbij vind ik, dat je altijd moet proberen uit te leggen waaróm er regels zijn, waar ze toe dienen. In plaats van ze alleen maar op te leggen.”

 

“We zitten als aannemers toch veel in de concurrentie, en dan is het fijn dat er een orgaan is voor veiligheid. Dat houdt de boel bij elkaar.”

Duidelijke taal
En hoe ervaart Tjark de regelgeving en ondersteuning van railAlert? “Ze spreken namens de branche, dat is hun kracht. We zitten als aannemers toch veel in de concurrentie, en dan is het fijn dat er een branche-orgaan is voor veiligheid. Dat houdt de boel bij elkaar. Het biedt de mogelijkheid tot reflectie waar we mee bezig zijn.” Punt van aandacht vindt Tjark wel de toegankelijkheid van de wet- en regelgeving. “Kijk naar het VVW: dat is een behoorlijk complex werkje geworden, dat begrijpt niemand buiten. En wat merkt iemand op het werk van een wijziging in het VVW? Of van de besluiten die in de werkkamers worden genomen? Vertaal wat je doet op een praktische manier voor de mensen buiten. En nodig ook eens een monteur of een LWB’er uit in de werkkamers. Neem hun ervaringen uit de praktijk meer mee in je ideeën. Want voor wie doen we het, die veiligheidsregels maken? Soms denk ik wel eens: we spreken onze eigen klanten niet.”

 

Eenzame hoogte
Dit neemt niet weg dat Tjark vindt dat de basis voor het veiligheidskader van het Nederlandse spoor staat als een huis. “We passen hier de Arbeidshygiënische strategie toe. We kiezen in de regel voor de meeste veilige strategie bij werkzaamheden: geen treinverkeer. Nou, bij andere landen gaat het precies andersom. Zij doen zo veel mogelijk in persoonlijke waarneming en schalen pas op naar zwaardere maatregelen als het echt niet anders kan. Nee, als het op veiligheid aankomt, staat Nederland echt op eenzame hoogte.”

 

RailAlert interviewt regelmatig een medewerker van een van de spoorbedrijven over het thema veiligheid. Lees binnenkort het volgende interview op onze nieuwe website.