Certificaat voor Werkplekbeveiliging van Duteq Railinfra B.V. UPDATE

Volgend bericht

6 jun. 2024

Op 5 juni jl ontvingen wij van DNV bericht dat zij de certificaten voor VCA en Werkplekbeveiliging van Duteq Railinfra B.V. (hierna genoemd Duteq) hebben ingetrokken. Een dergelijke beslissing heeft directe gevolgen voor de erkenning en het mogen uitvoeren van de werkplekbeveiligingswerkzaamheden door of namens Duteq.

 

In de middag van 6 juni, heeft DNV ons geïnformeerd dat men bij dit bericht, en het intrekken van het VCA certificaat in het certificaatregister bij SSVV, geen rekening heeft gehouden met de interne DNV procedure die voorziet in een bezwaartermijn van 2 weken. Er is inmiddels bezwaar ingediend en het intrekken van de certificaten door DNV is dan ook te prematuur geweest.

Gedurende de bezwaartermijn is Duteq nog gewoon gecertificeerd en mag Duteq dan ook gewoon diensten voor werkplekbeveiliging blijven uitvoeren.

Wij volgen de ontwikkelingen in deze kritisch en zullen u hierover informeren.