Rapport beter leren van incidenten gepubliceerd

Rapport beter leren van incidenten gepubliceerd

11 apr. 2023
Volgend bericht>>

In 2022 heeft de werkgroep Beter leren van incidenten onderzoek gedaan naar de wijze waarop railAlert de afgelopen jaren heeft geleerd van arbo-onveilige situaties. Ongetwijfeld heb je een vragenlijst voorbij zien komen en/of was je aanwezig tijdens het symposium “Beter leren van incidenten”. Inmiddels is fase 1 van het bredere traject Beter leren van incidenten afgerond.

Het rapport kunt u hier vinden. (Link)

Het onderzoeksrapport “hoe railAlert van arbo-onveilige situaties leert” onderstreept datgene wat aan input is opgehaald tijdens het symposium. railAlert is inmiddels gestart met de volgende fase om de vraag hoe zij beter kan leren van incidenten te beantwoorden. Het rapport en de output van het symposium zijn hier goede handvatten voor.

Wij willen de deelnemers aan het symposium en de mensen die enquêtes hebben ingevuld en/of geïnterviewd zijn hartelijk danken voor hun inbreng in fase 1 en houden u op de hoogte over de voortgang van de volgende fase.

Alleen samen maken we de spoorbranche gezonder en veiliger!