Voorschrift veilig werken metro versie 2.0

Voorschrift veilig werken metro versie 2.0

14 feb. 2023
Volgend bericht>>

Sinds januari 2018 is voor het werken aan de metrobaan bij HTM, GVB en RET het Voorschrift veilig werken metro (Vvw-metro), versie 1.0 van kracht. Om de verschillen tussen de infrabeheerders nog verder te verminderen en de veiligheid te vergroten heeft de Werkkamer lokaal spoor van Stichting railAlert namens de branche gewerkt aan een verbeterde versie van het Vvw-metro.

 

Versie 2.0 van het Vvw-metro is door het bestuur van Stichting railAlert bekrachtigd en wordt per 1 januari 2024 van kracht verklaard.

 

De wijzigingen betreffen in hoofdlijnen de volgende punten:

 

●  Toepassing van de 9 Life Saving Rules.

●  Lwb-metro conform railAlert certificeringsschema.

●  Verplicht gebruik van DVP-metro om de metrobaan te mogen betreden.

●  Verplicht scannen van het DVP van de ploegleden.

●  Aanwijzen van een 'veilige wijkplaats' bij werken in regime Persoonlijke Waarneming (PW).

●  Vervallen van de wbi-plicht voor werken in PW, deze wordt vervangen door een instructie PW.

●  Plicht om de lokale risico's van de metrobaan in kaart te brengen.

●  Maatregelen op beweegbare bruggen.

●  Verbod op inzet tweede vhp-metro om zichttijd te verlengen.

●  Toevoeging diverse illustraties van toepassing in de praktijk.

●  Aan hekwerk (fysieke afscherming tbv werkzaamheden) langs metrospoor wordt een generieke eis gesteld.

 

 

NB: railAlert gebruikt voor al haar publicaties en bijbehorende afkortingen de Nederlandse spelling volgens het groene boekje. Dit betekent dat Voorschrift veilig werken metro (voorheen Voorschrift Veilig Werken Metro) de nieuwe en juiste schrijfwijze van dit document is. De bijbehorende herziene afkorting is Vvw-metro.